Videncenter for synshandicap

Billede af mobility stok

VIDENCENTER FOR SYNSHANDICAP

Videncenter for synshandicap blev 1. februar 2011 lagt sammen med en række andre videncentre under Servicestyrelsen, nu Socialstyrelsen. Fagområdet synshandicap er i Socialstyrelsen placeret i Kontor for Kommunikationshandicap, Sjældne Handicap og Specialundervisning.

 

 

Læs mere...

Læs mere om VIHS - Synshandicap på www.socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap