TAKTIl

Billede af hånd der læser braille

TAKTIL

Ordet taktil kommer af det latinske ord tactilis, der betyder ”som kan berøres”.
Blinde og svagsynede bruger taktile (følbare) billeder og materialer, for at orientere sig og få informationer via følesansen i fingrene.