STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Billede af kursister, der spiller kort.

STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Med virkning fra 1. august 2007 vedtog Folketinget i maj 2007 ”Lov om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov” benævnt Særligt Tilrettelagt Undervisning.

STU retter sig mod unge ml. 16-25 år, som af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. 

STUen varer 3 år og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Formålet med STU er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer som grundlag for et selvstændigt og aktivt voksenliv. Efter loven har den unge ret – men ikke pligt – til at modtage STU.

Målgruppen omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multiple handicap, unge med autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt hjerneskade.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) modtog de første kursister på STU IBOS i 2008.

På STU IBOS er målgruppen unge, der har en synsnedsættelse i kombination med andre, kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder, hjerneskade, personlighedsforstyrrelser mv. En synsnedsættelse i sig selv er ikke nok til at blive visiteret til målgruppen for STU-uddannelsen.

Læs mere om...

Læs om IBOS' STU ved at klikke her