NVT Neuro Vision Technology

Billede af et NVT lyspanel

NVT


NVT står for Neuro Vision Technology. 

NVT blev udviklet af mobilityinstruktører  i Australien i 1980erne for at forbedre rehabilitering af hjerneskadede med synsnedsættelse.

Formålet med NVT er at lære patienter med synsfeltdefekter efter hjerneskade at scanne hele synsfeltet, så deres færden bliver mere sikker.

NVT-programmet indeholder et omfattende udredningsprogram af synsmæssige vanskeligheder og test bl.a. med et særligt lyspanel. Der optages journaler, hvor testresultaterne lagres og systematiseres, og ud fra dette tilrettelægges mobility-træning, der lærer deltageren at færdes, så man bedst muligt kompenserer for det nedsatte syn.

Der findes NVT-klinikker i Australien, Skotland, USA og på IBOS.