O&M Orientering og Mobility

Billede af undervisning i ledsageteknik

O&M - ORIENTERING OG MOBILITY

Ordet ”mobility” kommer fra engelsk og betyder bevægelighed.

O&M indebærer, at en  person med synsnedsættelse (blind eller svagsynet)  lærer sig en række teknikker, der gør at han/hun kan orientere sig og færdes  så selvstændigt som muligt inde og ude på en sikker måde - og med eller uden ledsager.

Teknikkerne kan være at indøve  kendskab til hele områder eller ruter som turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked, at træne og udnytte sine øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig f.eks. via hørelsen,  til  at lære at aflæse kort taktilt (linkhenvisning) eller ved hjælp af lyd og  til at benytte sig af kendemærker  og ledelinjer .

Som hjælpemiddel til at kunne færdes lærer de fleste - afhængig af synsnedsættelsen - at bruge den lange hvide stok, kaldet mobilitystokken. 

Andre hjælpemidler til at kunne færdes er førerhund, markeringsstok, elektroniske hjælpemidler, GPS mm.

Mobilitystokken benyttes til at give brugeren nødvendige informationer om underlaget og omgivelserne. 

Man bruger mobilitystokken ved at føre den fra side til side foran sig (pendulteknikken) eller ved at føre stokken diagonalt foran kroppen, så stokkespidsen rører underlaget.

På den måde kan man opdage forhindringer i lav højde, registrere forandringer i underlaget og skanne området i den umiddelbare nærhed.

Orientering og Mobility for personer med synsnedsættelse baseret på den lange hvide stoks teknik har eksisteret i Danmark fra begyndelsen af 1960'erne.

I begyndelsen af 1970'erne blev der også udarbejdet  O&M (mobility ) programmer til svagsynede.

(kilde : ergoterapeut, mobilityinstruktør Susanne Durup, En artikelsamling, Visinfo)

Orientering og Mobility omfatter også ledsageteknik både for  personen med nedsat syn og alle, der omgås ham/hende i det daglige.

Orientering og Mobility hører ind under ADL-undervisningen.

Orientering og Mobility undervisning er altid individuel og udføres af en uddannet 
O&M-instruktør.