ICF

Billede af et oplæg om ICF

ICF

ICF står for WHOs "International Classification of Functioning, Disability and Health" eller International Klassifikation af Funktionsevne på dansk.

ICF gør det muligt at beskrive et menneskes funktionsevne på en neutral og objektiv måde, hvor der er fokus på både ressourcer og begrænsninger.
Dermed får borgeren og de fagprofessionelle på sundheds-, omsorgs- og socialområdet et fælles sprog og et logisk struktureret system, der gør det nemmere at dokumentere, kommunikere, koordinere og prioritere indsatser over tid og på tværs af fag og sektorer.

Borgerens funktionsevne udgøres af samspillet mellem komponenterne krop, aktivitet og deltagelse, der hele tiden er afhængige af henholdsvis hæmmende eller fremmende omgivelsesfaktorer og personlige faktorer.

IBOS påbegyndte et ICF-projekt i 2009.

Læs mere om...

Læs mere om ICF på IBOS