DH Danske Handicaporganisationer

Billede af Thorkild Olesen formand for DH

DH

DH står for Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI - De Samvirkende Invalideorganisationer).

DH har 32 medlemsorganisationer, bl.a. Dansk Blindesamfund 

DH beskæftiger sig med handicappolitik og de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger.

Læs mere...

Læs mere om DH på www.handicap.dk