DBS Dansk Blindesamfund

DBS

DBS er en forkortelse for Dansk Blindesamfund.

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

DBS blev oprettet i 1911 af en gruppe blinde borgere, der ville, at alle blinde skulle bestemme over eget liv.

Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og stærkt svagsynede, derfor kan man kun blive medlem, hvis man opfylder visse synskriterier.

DBS har tre af de ni bestyrelsesposter i IBOS' bestyrelse.

Læs mere...

Læs mere om DBS på www.dkblind.dk