Krydsning af veje med uregulerede fodgængerfelter

Krydsning af veje med uregulerede fodgængerfelter

Hvordan kan blinde og svagsynede bedst krydse veje med fodgængerfelter uden lysregulering?

Af Birte Rosfeldt og Mogens Fischer, mobilityinstruktører, IBOS

Mange blinde og svagsynede er utrygge ved at krydse veje med uregulerede fodgængerfelter. Som mobilityinstruktører ved Instituttet for Blinde og Svagsynede har vi mange erfaringer med at rådgive og træne borgere med synshandicap i at krydse veje - også ved fodgængerfelter, hvor der ikke er lysregulering.
I denne artikel vil vi prøve at dele ud af denne viden, men du skal være opmærksom på, at forskellige lokale og individuelle forhold kan spille en stor rolle for, hvordan du bedst kan løse problemet.

Vores artikel skal derfor læses som en vejledning. Det kan være en god ide at få konkrete anvisninger i dit lokalmiljø af en mobilityinstruktør.

DET SIGER LOVEN 

I færdselslovens § 27 er det anført, at kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, skal afpasse hastigheden, så der ikke opstår fare eller ulempe for gående, der befinder sig i - eller er på vej ud i feltet. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade den gående passere.
Endvidere er det i § 3 anført, at der skal vises særligt hensyn overfor personer, som bærer et kendetegn, der viser, at de kan have problemer i trafikken.

SYNLIGHED

Som mobilityinstruktører har vi erfaring med, hvordan man mest sikkert kan foretage krydsning af veje, hvor der ikke findes lysregulerede fodgængerfelter.
Vi anbefaler, at man altid markerer sig tydeligt i trafikken enten med markeringsstok eller den lange hvide stok.

Mange har den vane, når de skal krydse veje, at de - uden at vide det - næsten gemmer stokken under armen. Hvis du gør det, giver du ikke tydeligt signal til de andre trafikanter, og du risikerer, at de ikke viser det hensyn, du har behov for.

Mange anvender et badge med Manden med den hvide stok som markering, men dette er desværre ikke tilstrækkeligt, hvis du har brug for, at de kørende i trafikken skal blive opmærksomme på dig, og vise det fornødne hensyn. Bilisterne kan ikke se mærket tydeligt. Den hvide stok er derimod effektiv, da den er kendt af næsten alle, og på grund af den reflekterende hvide overflade er den også god i mørke.

NÅR DU SKAL KRYDSE VEJEN

Når du har til hensigt at krydse en vej vinkelret på køreretningen skal du som blind eller svagsynet faktisk være lidt pædagogisk overfor dine medtrafikanter og med din attitude vise, hvad du er i færd med at foretage dig.

Når du er ved fodgængerfeltet og er parat til at krydse vejen er vores forslag:
- Tag et vinkelret afsæt fra fortovskant eller kørebanekant, så du ikke kommer til at gå skævt.
- Ved mange veje er der en cykelsti, der skal krydses først, så du kommer helt ud til kørebanens start. Du kan ofte mærke det ved, at der er en kantsten eller måske en niveauændring nedad.
- Stil dig et sted hvor intet skygger for dig.
- Mobilityinstruktøren eller en seende kan fortælle hvor du skal stå for at blive set af medtrafikanter.
- Hold din lange stok eller markeringsstok skråt foran pegende lidt fremad (ligesom diagonalteknik).
- Vent og lyt - kommer der nogen? Hvis der er noget trafikstøj, der kommer tættere på, så forsæt med at vente, til du kan komme over. Vær opmærksom på, om din hørelse er god nok til at bedømme afstand under forskellige forhold. Kan du høre, at en bil standser for dig, eller er der ingen trafikstøj, så kan du gå over. Vær opmærksom på, at forskellige vejrforhold kan nedsætte sikkerheden. Det er vanskeligere at høre trafikken i kraftig blæsevejr, hvis der ligger sne eller hvis det regner meget.
- Gå opmærksomt over vejen i fornuftigt tempo. Brug pendulteknik og sæt ikke farten væsentligt ned.
- Gå aldrig tilbage, når du først har besluttet dig for at gå.
- Når der er en "helle" midt på vejen, skal du standse op og gøre det samme som før beskrevet.

Når du færdes i trafikken, er det vigtigt, at du har overskud og tid nok til at overskue de forskellige situationer og vanskeligheder, der kan opstå, så du har tid til ikke at gå i panik.

FIND ALTERNATIVE MULIGHEDER

Hvis du er utryg ved at krydse vejen et bestemt sted, kan du måske få hjælp til at undersøge, om der er alternative muligheder for at krydse vejen et andet sted. Måske en fodgængerovergang med lydfyr i nærheden eller en fodgængerovergang, som bruges så meget af andre, at du kan få assistance. En anden måde er at bruge en bus, der krydser den vej du skal over.

MOBILITYUNDERVISNING

Hvis du har brug for mobilityundervisning kan du kontakte en lokal instruktør for at få undervisning. Eller du kan ringe til IBOS (tlf. 39 45 25 45) hvor mobilityundervisningen gives som en del af en kursuspakke, hvor der også indgår fag som it, kommunikation og ADL (Almindelig daglig levevis). Du kan finde relevante numre i Dansk Blindesamfunds adressefortegnelse.