Vil du deltage i en midtvejsstatus på Handicappolitikken 2018-2022?

28/09/2020

Københavns Kommune tilbyder borgere, pårørende og andre at deltage i en midtvejsstatus på Handicappolitikken 2018-2022. Du skal blot svare på12 spørgsmål. IBOS videregiver her Københavns Kommunes opfordring til at give jeres mening med:

Midtvejsstatus på Handicappolitikken 2018-2022

Handicaprådet og de syv forvaltninger i Københavns kommune giver alle borgere mulighed for at deltage i en midtvejsstatus på Handicappolitikken 2018-2022. Det sker via en undersøgelse med 12 spørgsmål, hvor borgere, pårørende og andre kan give deres mening til kende og fortælle, hvad der har betydning for netop deres hverdag.

Formålet er at klogere på, hvilke erfaringer borgere med handicap, pårørende og andre i København har nu, hvor kommunen er midtvejs i handicappolitikkens levetid. Der skulle have været afholdt en konference om midtvejsstatus på handicappolitikken d. 27. oktober 2020, men den er aflyst på grund af situationen med ny coronavirus.

"Jeg vil kraftigt opfordre folk til at deltage ved at besvare de 12 spørgsmål i midtvejsstatussen. Det er vigtigt at få input fra borgerne om alle dele af byens områder, så mennesker med handicap kan få de bedste betingelser, når det drejer sig om sundhed, beskæftigelse, skolegang og botilbud. Med dine svar får Københavns Kommune konkrete forslag til hvor der skal gøres en ekstra indsats og input til områder, hvor indsatserne er værdsat,” siger formand for Handicaprådet, Janne Sander.

Læs Handicappolitikken 2018-2022

Politikerne får viden fra borgerne

De svar, der kommer ind, vil dels blive videreformidlet til samtlige politikere i Borgerrepræsentationen og dels videregivet til forvaltningerne, så de kan arbejde videre med udgangspunkt i de konkrete tilbagemeldinger på deres områder. På den måde vil der både konkrete og politisk være opmærksomhed på de tilbagemeldinger, som københavnerne kommer med. Der er frist for deltagelse søndag d. 4. oktober 2020.

Deltag i midtvejsevalueringen her

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet