Nyt projekt: Jobsøgning for mennesker med synshandicap

11/12/2017

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede starter i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed All Ears A/S et projekt, der skal afprøve kursusforløbet Pre-Employment Program i Danmark. Målet er at flere mennesker med synshandicap bliver selvhjulpne i jobsøgningsprocessen og kommer i job.

IBOS ønsker at understøtte, at mennesker med synshandicap selv bliver i stand til at kan undersøge jobmarkedet og søge et job, der matcher deres ønsker, muligheder og kompetencer. IBOS har nemlig fået midler til et 3-årigt projekt, hvor jobsøgningsprogrammet Pre-Employment Program skal afprøves.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået midler fra STAR til at afprøve Pre-Employment Program og tilpasse indholdet til en dansk sammenhæng. Programmet har fokus på mennesker med nedsat syn og blindhed kommer til selv at mestre alle disciplinerne i jobsøgningsprocessen, så de ikke er afhængige af andre, fortæller Dorthe Marie Degn, der er projektudvikler og fundraiser på IBOS.

15 moduler giver viden og redskaber til jobsøgningsprocessen

Interesserede jobsøgende kan fra foråret 2018 blive visiteret til et intensivt kursusforløb af Pre-Employment Program på 15 moduler á en dag. Her får deltageren støtte til at analysere forventninger, identificere relevante virksomheder online, beskrive sine kompetencer, arbejde med sine udfordringer og gennem øvelser med feedback udvikle sine kompetencer. Kompetencer, der gør den aktivt jobsøgende i stand til at identificere jobmuligheder, skrive ansøgninger og præsentere sig bedst muligt. Vi forventer at minimum 20 personer gennemfører modulerne.

Derudover har projektet som mål, at minimum 12 deltagere finder beskæftigelse senest et år efter deres Pre-Employment Program slutter. Den første runde moduler af Pre-Employment Program bliver gennemført i foråret 2018 på IBOS og i 2019 udbydes yderligere tre runder ude i landet, alt efter behov.

Projektet gennemføres med støtte fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har bevilget i alt 3.279.879 kr. til projektet fra 2017-2020. Pre-Employment Program er udviklet af Ph.d. Karen Wolffe, USA, der har stor erfaring med målgruppen og har testet programmet med god effekt i flere lande.

Læs mere om projektet og ansøg om optagelse på dette link.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet