Nyt perspektiv på uddannelse – Nyt tilbud for unge med synshandicap

26/04/2019

Unge med synshandicap, der er i stand til at anvende hjælpemidler, færdes på egen hånd og som mestrer deres studieteknik, har langt bedre muligheder for at få job og uddannelse. Det viste et afsluttet projekt på IBOS. Den viden bruges nu i et nyt tilbud på IBOS: Nyt perspektiv på uddannelse

Det tidligere uddannelses- og bekæftigelsesrettede projekt; Nyt syn på fremtiden, bidrog med solid erfaring omkring, hvordan man bedst hjælper unge med synshandicap til at få succes med en uddannelse og senere job. Projektet forløb fra 2015 – 2017 og 18 unge med synshandicap deltog i projektperioden. Projektet blev udført i samarbejde med Dansk Blindesamfund og støttet af STAR-handicappuljen.

Uddannelse, fremtid og muligheder

Hvilken type uddannelse passer mig? Valg af uddannelse, er et nemt valg for nogle, men for de fleste unge er det ofte kompliceret og udfordrende. Det er ikke anderledes for unge med et synhandicap, hvor mange af de samme spørgsmål fylder, men også andre. Hvad kan jeg med mit nedsatte syn? Hvilke muligheder findes der? Men de oplagte steder at søge viden, universiteter og uddannelsessteder, ved ikke nok om det specialiserede område, som nedsat syn er. Derfor er der et behov for at unge med synshandicap får dybdegående og kvalificeret råd og vejledning af kompetente studievejledere. Det skaber større garanti for succes i uddannelsen og senere job.

Nyt perspektiv på uddannelse

Gennem mangeårig erfaring og via uddannelses- og beskæftigelsesprojekter for målgruppen har IBOS god erfaring med succesfuld beskæftigelse og uddannelse. Det er nu forankret i tilbuddet: Nyt perspektiv på uddannelse. Her får unge med et synshandicap igennem 13 uger et dybdegående vejlednings­forløb af specialiserede studievejle­dere, som udreder og afklarer hvilke hjælpemidler, færdigheder og støt­tebehov, der er nødvendige for, at du kan blive rustet og gennemføre en uddannelse og senere opnå beskæftigelse.

Kunne du tænke dig af vide mere:

Læs mere på: www.ibos.dk/nytperspektivpåuddannelse

Kontakt gerne Studievejlederne Anne Bjørkmann på AB7L@remove-this.kk.dk eller Isabelle Simone Genevey, på KU3C@remove-this.kk.dk

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Logo af Københavns Kommune