Ny podcastserie: Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold

23/02/2021

Både dansk og international forskning viser, at voksne og børn med handicap er i større risiko end andre for at blive udsat for vold. Det er baggrunden for en ny podcastserie på fem afsnit, der sætter fokus på vold mod mennesker med handicap.

Serien er produceret af Instituttet for blinde og svagsynede – IBOS - med økonomisk støtte fra Offerfonden. Du kan lytte til serien ved at klikke på links til de fem podcasts under hvert enkelt afsnit. Eller finde dem på IBOS’ podcast-kanal Blind lyd på Podbean eller hvor du ellers lytter til podcasts.

Podcast 1. Vold mod mennesker med handicaP: Viden om vold

”Overgreb og vold mod mennesker med handicap finder sted i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og på døgninstitutioner. Der har de en forøget risiko. En af grundene kan være, at de bliver udvalgt, fordi de ligner lette ofre, og de ikke kan forsvare sig. Og deres muligheder for at forsvare sig også i retssystemet efterfølgende er ringe,” fortæller Mogens Nygaard Christoffersen, der er seniorforsker emeritus på forskningscentret Vive.

Det er især mennesker med autisme, ADHD og udviklingshæmmede, der er er i risikogruppen. ”Det er de grupper, som politiet først og fremmest møder. Altså det er noget med, at det er en tredjedel af dem, som har et af de her handicaps. Eller flere. Fordi mange af børnene kan have flere handicaps,” forklarer Mogens Nygaard Christoffersen.

Også mennesker med blindhed er i risikogruppen, viser statistikken. ”Hvis man bare ser på de rå tal, så har de blinde dobbelt så stor risiko som andre børn uden blindhed for at blive udsat for både vold og seksuelle overgreb. Så de har en væsentlig forøget risiko. Selv når man tager højde for sociale baggrundsforhold, som ellers kan spille en rolle,” fortæller Mogens Nygaard Christoffersen.

Mennesker med handicap er i øget risiko for både fysik, psykisk og seksuel vold især begået af en gerningsmand, de kender, men der er også tilfælde af, at de bliver begået af en fremmed. Første episode af podcastserien giver viden om vold. Vi går fx bag om tallene og kigger på, hvor mange mennesker med handicap, der bliver udsat for vold og de forskellige typer af vold bliver gennemgået. Ligesom du møder en case, der har været udsat for vold. I de følgende udsendelser fortæller mennesker med handicap, der har været udsat for vold, og pårørende deres historie. I den sidste episode giver eksperterne redskaber til at komme videre i livet efter traumatiske oplevelser.

Serien er produceret af IBOS med økonomisk støtte fra Offerfonden.

Medvirkende:

 • Julie Giese, studievært
 • Henry Taylor, massør og voldsudsat
 • Mette Thyghøj, terapeut, Lev uden vold
 • Mogens Nygaard Christoffersen, forsker, Vive
 • Line Engel Clasen, psykolog, ph.d., Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet

Lyt til podcast 1. Vold mod mennesker med handicap: Viden om vold 

Podcast 2. Vold mod mennesker med handicap - Fysisk vold: Historien om Fabian

Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Personer uden sprog er en særlig sårbar gruppe. 

I denne podcast skal du høre historien om Fabian. Han er 23 år og har en autisme spektrum forstyrrelse, er mentalt retarderet og så har han epilepsi. Fabian bor på et bosted.

Fabian har ikke noget verbalt sprog, men har et meget tydeligt kropssprog.

”Fabian er af natur en glad dreng - superglad for hans familie og superglad for at hygge sig. Han er sådan en, der elsker en god kop kaffe - mange gange på en dag. Når vi besøger ham, så er han sådan, at han godt kan lide at gå lidt rundt i hans lille lejlighed og danse. Gerne med sådan et glimt i øjet, lidt drillende ud, og det er alt sammen et udtryk for, at han virkelig hygger sig ved, at vi er der og vi får kaffe sammen. Han er en spilopmager, sådan har han altid været,” fortæller Fabians mor Lise.

Men så begyndte Fabian at ændre adfærd. ”Når jeg havde Fabian med ude på ture eller med hjemme, så vil han ikke med tilbage til bostedet, ligesom han havde meget svært ved - meget ekstremt svært ved at lade mig gå,” husker Lise.

Ingen kan forklare ændringen i Fabians adfærd, før telefonen en dag ringer: Det er en medarbejder fra kommunen. De har modtaget en anonym indberetning om, at en navngiven medarbejder på bostedet har udøvet vold mod Fabian.

Serien er produceret af IBOS med økonomisk støtte fra Offerfonden.

Medvirkende:

 • Julie Giese, studievært
 • Lise, mor til Fabian
 • Mette Thyghøj, terapeut, Lev uden vold

Hør hele historien om Fabian i podcasten i podcast 2. Vold mod mennesker med handicap – Fysisk vold: Historien om Fabian 

Podcast 3. Vold mod mennesker med handicap - Psykisk vold: Historien om Christina (Miss Blindspot)

Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Ofte er gerningsmanden én de kender.

Christina Nahnsen, der også kalder sig Miss Blindspot, voksede op på en gård i Vestjylland, lidt udenfor Varde, i 1980erne. Christina er næsten blind - hun har kun fem procent syn. De første 7-8 år af hendes liv var synet helt normalt. Men det var hverdagen ikke. Hvis hun ikke spiste op, for eksempel, var der konsekvenser:

”Så skulle jeg ud i stalden, hvor svinene hørte til. Så hev han bukserne ned på mig og så slog han – han slog hårdt og igen og igen og igen. Og jeg skreg. Det var virkelig ikke rart. Jeg kan huske, at jeg lå over hans ben og hang ned med hovedet - han havde sat benet op på en ting, måske kanten af fodertruget, der var muret ude i kanten - Og så kan jeg også huske, at når jeg hang med hovedet ned, så kunne jeg se hans arm kom langt om bag ryggen og så slog han.”

I denne podcast kan du høre Christina fortælle sin historie. Om at blive udsat for både fysisk og psykisk vold. Og du kan møde terapeut Mette Thyghøj fra Lev uden vold, der fortæller om de konsekvenser, det har for et barn at blive udsat for fysisk og psykisk vold.

Serien er produceret af IBOS med økonomisk støtte fra Offerfonden.

Medvirkende:

 • Julie Giese, studievært
 • Christina Nahnsen, voldsramt
 • Mette Thyghøj, terapeut, Lev uden vold
 • Maria Krøl, psykolog, Instituttet for blinde og svagsynede - IBOS

Lyt til podcast 3. Vold mod mennesker med handicap – Psykisk vold: Historien om Christina (Miss Blindspot) 

Podcast 4. Vold mod mennesker med handicap – Seksuel vold: Historien om Mathias

Hvordan fortæller et menneske uden sprog, at han eller hun har været udsat for seksuel vold? Og hvordan skal man som pårørende opdage det, når volden ikke giver blå mærker?

I denne episode kan du høre historien om Mathias. Mathias er 26 år og har diagnosen infantil autisme og er udviklingshæmmet. Han bor på et bosted i en større jysk kommune.

Mathias er en glad og harmonisk ung mand. Men han begynder at ændre adfærd. Da der netop har været udskiftning i personalet, så tænker hans mor Laura, at det måske er det, han reagerer på. For med det nye personale, forsvandt også de indarbejdede støttesystemer i Mathias’ dagligdag. Mathias tilstand forværres. Han begynder at mistrives.

”Pludselig bliver jeg ringet op og får fortalt, at man har fundet Mathias om morgenen kl. 6 ude foran sin lejlighed. Han var gået ud af sin lejlighed, ud fra sit soveværelse. Så stod han på græsplænen og grinede. Og han var helt nøgen,” fortæller Laura.

Laura er bekymret for sin søn. Hun er i dialog med lederen af bostedet, og Mathias bliver henvist til psykiatrisk skadestue – uden at nogen kan give en grund til mistrivslen. Men så en dag bliver Laura ringet op af en tidligere ansat på bostedet, der fortæller, at Mathias har været udsat for seksuelle krænkelser af en medarbejder.

I denne episode kan du høre historien om Mathias. Og du kan møde terapeut Mette Thyghøj fra Lev uden vold, der fortæller om de konsekvenser, det har for et menneske at blive udsat for overgreb. Du møder også Line Engel Clasen, der er psykolog i Center for seksuelle Overgreb, Rigshospitalet.

Serien er produceret af IBOS med økonomisk støtte fra Offerfonden.

Medvirkende:

 • Julie Giese, studievært
 • Laura, mor til Mathias
 • Mette Thyghøj, Terapeut, Lev uden vold
 • Line Engel Clasen, psykolog, phd, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet

Lyt til podcast 4. Vold mod mennesker med handicap – Seksuel vold: Historien om Mathias 

Podcast 5. Vold mod mennesker med handicap: Tal om volden

Det kan være svært at tale om vold. Både for den voldsudsatte, for pårørende og for plejepersonale. I denne sidste episode af podcastserien ’Vold mod mennesker med handicap’ ser vi på, hvordan vi bedst taler sammen om volden.

Serien er produceret af IBOS med økonomisk støtte fra Offerfonden.

Medvirkende:

 • Julie Giese, studievært
 • Terapeut, Mette Thyghøj, Lev uden vold
 • Psykolog, Line Engel Clasen, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet
 • Psykolog, Anne-Sofie Lind Jensen, Instituttet for blinde og svagsynede

Lyt til podcast 5. Vold mod mennesker med handicap: Tal om volden 

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet