Mai Mercado og Troels Lund Poulsen tager inspiration med hjem fra IBOS

04/06/2018

Fredag den 25. maj havde IBOS besøg af Børne- og socialminister Mai Mercado og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Det var et vellykket besøg, hvor ministrene fik inspiration til det kommende beskæftigelsesudspil for mennesker med handicap.

Den 25. maj havde IBOS besøg af ministrene Mai Mercado, Troels Lund Poulsen, Socialborgmester Mia Nyegaard, IBOS’ tidligere kursist Henriette Pejlby og hendes arbejdsgiver Christina Alsted Hansen fra Mariehjemmene. Det var et spændende besøg, hvor alle havde gode inputs.

I solen i IBOS’ have fortalte Mai Mercado om besøget:

- Troels Lund og jeg har været på besøg på IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede – for at få inspiration til det handicapudspil, som skal sikre at flere kommer i beskæftigelse. Når vi taler med Henriette, siger hun, det var en kamp at undgå førtidspension og hun jo bare gerne ville i arbejde. Det viste sig, at det er rigtig svært at få den rette hjælp og den rette indsats. Så det viser både mig og Troels, at der altså er noget at arbejde med her. Og vi tager al den gode inspiration med hjem og så får vi det ind i vores udspil, som vi kommer med.

Mødet med Henriette gjorde indtryk på Mai Mercado:

- Jeg tror, alle kan mærke, at Henriette er helt speciel. Når man står over for et menneske, som bare gerne vil bidrage og arbejde. Og som ikke bare vil acceptere at gå på førtidspension, så skal vi kæmpe hendes kamp. Og hjælpe til at det bliver lettere at komme ud og få de rigtige ordninger, de rigtige hjælpemidler og de rigtige muligheder ude på arbejdspladserne. Så det letteste alternativ ikke bare bliver førtidspension. Det kan godt være det rigtige for nogen, men det er ikke det rigtige for alle.

IBOS glæder sig til at se det kommende udspil til beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet