Intensiv støtte skal få unge i uddannelse

27/01/2016

Trods tilbud om hjælpemidler, samtaler og studievejledning får halvdelen af unge mellem 18 og 40 år med alvorlige synsproblemer aldrig en uddannelse, men afslutter kun folkeskolen. Det viser en undersøgelse fra Aalborg Universitet.

Det forsøger IBOS og Dansk Blindesamfund nu at ændre på med projektet Nyt syn på fremtiden.

”Vi samler dem op, som ikke kan hænge på, selvom de får den vante støtte. Nogle mangler faglige, personlige eller sociale færdigheder, andre har urealistiske forestillinger om, hvad de vil og kan. Vi har gode erfaringer med at hjælpe voksne i beskæftigelse ved at ruste dem på netop de områder, og nu undersøger vi, hvordan man kan overføre erfaringerne til uddannelsesområdet,” siger Lise Plagborg, der er teamleder for arbejdsmarkedskonsulenterne på IBOS og med i projektet.

Manglende uddannelse er alvorlig

Deltagere i Nyt syn på fremtiden skal være under 30 år, have et alvorligt synshandicap og være på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Den situation står hver tredje i målgruppen i på et eller andet tidspunkt.

”Statistikken peger på, at en del unge med synshandicap og på offentlig forsørgelse bliver hægtet helt af. De kommer til at stå uden eksamens¬beviser, og det er et kæmpe problem, fordi uddannelse er et krav for at klare sig på et arbejdsmarked, som i forvejen har svært ved at finde plads til mennesker med et handicap,” siger hun og henviser til, at blot hver fjerde person med blindhed eller stærkt svagsyn under 40 år er i beskæftigelse.

Frem til 2017 skal 20 unge fra hele landet i Nyt syn på fremtiden igennem et intensivt, individuelt forløb parallelt med, at de i Dansk Blindesamfund opbygger netværk.

Behov for mere end gængse ydelser

De første, spæde erfaringer tyder på, at der er et behov for at gå grundigere til værks end hidtil for at få de mest udsatte med et synshandicap på skolebænken.

”Vi kan se, at nogle unge har brug for meget mere end de gængse ydelser, som er tilgængelige under VISO (Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation, red.). De har ofte afbrudt en ungdomsuddannelse eller et videregående studie flere gange og er måske oveni ensomme, mangler støtte hjemmefra eller har fået psykiske problemer undervejs, fordi de knækkede nakken i forsøget på at klare kravene,” fortæller Anne Bjørkmann fra IBOS, der er en af studievejlederne i projektet.

Grundigt forløb afpasset den enkelte

Projektet tilpasser hvert forløb til den enkelte unge og kan udrede behovet for hjælpemidler og give indsigt i, om den unges interesser og evner hænger sammen med en given uddannelse.

”Vi laver dybdegående coachingforløb over længere tid, hvor vi sætter fokus på, hvor man har sine styrker og begrænsninger i forhold til at vælge en bestemt type uddannelse. Vi kan skaffe relevant praktik, så man afprøver, hvad der skal til for at fungere i det job, uddannelsen sigter på, og vi kan koble den unge sammen med en mentor, som allerede går på samme slags uddannelse eller er færdig, så de lytter til erfaringer med at klare det som studerende med synshandicap,” siger Anne Bjørkmann.

Det individuelle forløb afsluttes med en specifik plan til den unges jobcenter om, hvad der er ønsket og muligt. Projektet retter sig både mod unge, der mangler en ungdomsuddannelse og unge, der ikke har taget en videregående uddannelse. Nyt syn på fremtiden er støttet med midler fra Beskæftigelsesministeriets STAR-handicappulje.

 

Kontakt arbejdsmarkedskonsulent Lise Plagborg på lpl@remove-this.ibos.kk.dk eller studievejleder Anne Bjørkmann på abj@remove-this.ibos.kk.dk, hvis du vil høre mere om projektet Nyt syn på fremtiden.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet