Info-dag hjælper fagfolk - og borgere

08/01/2014

"Hvor er det smart!"
"Arj, kan man også få sådan én!?"

Sådan lød nogle af udbruddene, da deltagerne på IBOS' info-dag for synsprofessionelle i begyndelsen af december var på besøg i hjælpemiddeludstillingen på Instituttet for Blinde og Svagsynde.

Det var for eksempel en lup med indbygget 3-i-1 negleklipper, der fik begejstringen frem. Mens et ur i en blød, organisk form, som ved tryk på en knap vibrerer og fortæller klokken på den måde i stedet for med visere, fik en hel buket af rosende ord med på vejen. Også de seneste nye muligheder indenfor informations- og kommunikationsteknologi er øjenåbnende for deltagerne.

GRATIS EKSPERTISE TIL FAGPERSONER

IBOS' info-dage er et gratis tilbud til alle fagpersoner, som arbejder med syn og synstab. Det kan være sundheds- og plejepersonale, kommunale vejledere og socialrådgivere, lærere, pædagoger og fysioterapeuter, ligesom også studerende på relevante uddannelser er velkomne.

I løbet af en enkelt dag få deltagerne en grundig indføring i de øjensygdomme, som hyppigst er årsag til blindhed og synenedsættelse. Det kan være grå stær, diabetisk retinopat, retinitis pigmentosa og aldersbetinget maculae degeneration. Ligesådan giver info-dagen viden om synspædagogiske metoder som ADL, hvilket er forkortelsen for almindeligt dagligdags levevis, og mobility, der er de særlige færdigheder, som blinde og stærkt svagsynede personer benytter for at kunne færdes selvstændigt, især brug af den hvide stok. Og dagen informerer om uddannelsesmuligheder og rehabilitering i arbejdsøjemed for mennesker med synstab.

Samtidig bliver deltagerne bekendt med den højt specialiserede viden og erfaring, som er til rådighed for borgere, pårørende, offentlige institutioner og private virksomheder landet over. Og som for eksempel sygeplejersker, kommunale vejledere og jobcentre landet over sjældent besidder, fordi de kun somme tider arbejder med det specifikke synsfaglige om-råde.

"Dét kunne vores borgere virkelig godt bruge" og "Jeg sidder og tænker på en patient lige nu, som da skal have dét at vide," lød nogen af kommentarerne til de faglige oplæg på info-dagen.

TVÆRFAGLIGT OG HELHEDSORIENTERET

"Når vi arbejder tværfagligt, så er vi faktisk i stand til at gøre en forskel for den enkelte borger," sagde en af oplægsholderne på december-dagen.

Og det er netop et kendetegn for IBOS' arbejde. På Instituttet for Blinde og Svagsynede er samlet førende eksperter indenfor en lang række synsfagligheder. Derfor kan IBOS tilbyde for eksempel udredning, undervisning og rådgivning, som tager hensyn til hele borgerens situation og på den måde yde en effektiv hjælp til at fortsætte hendes eller hans aktive liv socialt og på arbejdsmarkedet.

Også det rent praktiske i at synsfaglighederne fysisk er samlet på ét sted, bliver af mange både borgere og fagpersoner set som en fordel. Fordi det ganske simpelt er krævende både mentalt, fysisk og hvad angår tid at gå til undersøgelser, udredninger og rådgivninger på vidt forskellige adresser.

KOMPLEKSE PROBLEMATIKKER

Den helhedsorienterede tilgang styrker ikke mindst indsatsen overfor borgere med andre og flere problematikker end 'bare' svagt syn. På info-dagen i december blev det komplekse samspil mellem praktiske og kompenserende hjælpemidler - for eksempel lys, forstørrelsesapparater, en talende computer eller app-teknologi til mobiltelefonen - på den ene side og på den anden borgerens følelsesmæssige situation blev anskueliggjort af socialrådgiver på IBOS, Arne Christensen, der er vært for info-dagene.

Han kunne fra sit eget liv med rentinitis pigmentosa, der giver fremadskridende synsnedsættelse, fortælle, hvordan han som dreng og ung mand blev ved med at gå uden den hvide stok, "fordi ingen skal vide, at jeg er blind."

"Som nyblind oplever man, at man er så forbandet afhængig af hjælpemidler - og af andres hjælp," sagde Arne Christensen - og fortalte videre om blandt andet, hvordan mennesker med stærk synsnedsættelse i rigtig mange tilfælde kan blive i arbejde eller overhove-det komme i arbejde, hvis de få den rigtige ekspertstøtte og -rådgivning.

Info-dagene har program i seks timer, og det er erfaringen, at der bliver fyldt godt på med viden og information. Som en af deltagerne, som arbejder på en øjenafdeling på et hospital, skrev i en mail efter den seneste info-dag:

"Jeg er fyldt op med ny viden til gavn for mig selv, min afdeling og især patienterne. Det er et enormt arbejde I gør, stor respekt for det og at I skaber en rolig atmosfære, som er befordrende for indlæring."


I 2014 er der som tidligere info-dag fire gange i løbet af året. Det er tirsdagene den 4. februar, den 20. maj, den 16. september og 18. november.

 

Læs mere om IBOS' info-dage.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet