IBOS vil genåbne fysioterapiuddannelsen

13/05/2015

En synsnedsættelse er ingen forhindring, hvis man drømmer om at blive fysioterapeut. Anderledes er det, hvis man slet ikke kan se. Det arbejder IBOS nu på at ændre.

"Fysioterapeut var tidligere et 'stort' job blandt mennesker med blindhed. Det kan faget forhåbentlig blive igen," siger studievejleder Anne Bjørkmann fra IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Hun fører an i arbejdet med at uddannelsen igen kan få den tidligere position og har via europæiske kontakter dokumentation for, at det i andre lande er uproblematisk, at en fysioterapeut ikke kan se.

"I flere andre lande bliver mennesker med blindhed fortsat uddannet til fysioterapeuter i stort tal. I Tyskland sker det på egentlige blindeskoler, der er så dygtige, at seende også søger ind på dem," siger studievejlederen.

Visuelt orienteret

I Danmark har fysioterapeutuddannelsen været lukket land for mennesker med blindhed de seneste knap 15 år. 

Årsagen har været, at uddannelsen havde udviklet sig til at være mere visuelt orienteret end tidligere.

Uddannelsen har ikke været formelt lukket for mennesker med blindhed. Men så vidt vides har ingen i gruppen søgt studiet, efter indførslen af krav om at kunne lave observationer som baggrund for ganganalyser og at kunne undervise patienter på hold.

Hjælpemidler og forkursus

Indsatsen for uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder foregår i samarbejde med blandt andre Stine Bregenhøj, der er fysioterapeut og adjunkt på Metropol i København, som er en af de professionshøjskoler i landet, der uddanner fysioterapeuter.

"Så længe den studerende kan imødekomme de kvalifikationskrav, der er til optagelse, kan alle uanset funktionsnedsættelse optages. En løbende dialog med underviserer og medstuderende vil lette de udfordringer, som den studerende med funktionsnedsættelse kan møde, og nogle kan have brug for den specielle, pædagogiske støtte, som mentorordningen kan give, " siger Stine Bregenhøj, der selv har et synshandikap.

Hun er sammen med IBOS' hjælpemiddeludstilling i gang med at afdække og fremskaffe de hjælpemidler, som de tyske, franske og spanske uddannelser gør brug af. Samtidig arbejder IBOS' studievejleder med muligheden for at genskabe det forkursus, som også tidligere forberedte studerende uden syn på uddannelsen. 

Erfa-gruppe giver indblik og støtte

Et initiativ, som giver indblik i udfordringerne, er allerede sat i søen: IBOS har oprettet en erfa-gruppe for studerende og professionelle i fysioterapeut-, ergoterapeut- og massørfagene.

"Vi på IBOS kan lære af både de erfarne folk og af de studerende. Ved at høre, hvilke udfordringer de møder, og hvilke løsninger de finder, bliver vi klogere på, hvordan vi kan gøre det muligt for mennesker med blindhed at bliver fysioterapeuter. Og så gør det jo ikke noget, at erfa-gruppen allerede hjælper studerende med synsnedsættelse indenfor de tre fag," siger Anne Bjørkmann.

Det er Pernille Anette Gaasedal, ergoterapeutstuderende med synsnedsættelse, enig i.

"Det er rart at have nogen, som man kan spørge. Jeg tror, at jeg ville have fået mere ud af mine praktikker, hvis jeg havde kunnet spørge folk med erfaring," siger hun.

Læs om IBOS' tilbud til studerende på dette link.

Du kan se en liste over fysioterapeutuddannelserne landet over på dette link.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet