IBOS til ministre: Sådan får vi mennesker med synshandicap i arbejde

25/05/2018

Flere mennesker med handicap skal i arbejde. Det er noget, IBOS ved noget om. Vi har succes med vores beskæftigelsesindsats. Derfor har vi inviteret Børne- og socialminister Mai Mercado og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på besøg. Her vil vi dele vores viden og erfaringer, som de kan anvende til den kommende beskæftigelsesstrategi for mennesker med handicap.

I dag får IBOS besøg af ministrene Mai Mercado og Troels Lund Poulsen. Baggrunden er, at flere mennesker med handicap skal i arbejde. Og det har stor interesse fra politisk side. Som et led i den politiske indsats besøger de to ministre IBOS for at få inputs. Socialborgmester Mia Nyegaard vil også stå klar og byde dem velkommen.

Mødet vil vare en time, hvor IBOS sammen med socialborgmesteren, tidligere kursist Henriette Pejlby, og hendes arbejdsgiver Christina Alsted Hansen fra Mariehjemmene, vil fortælle hvilken indsats, der skal til for at lykkes med inklusion på arbejdsmarkedet.

- Vi glæder os meget til besøget. Vi skal have flere mennesker med synshandicap i beskæftigelse. Der skal fokus på, at flere skal have en uddannelse og der skal være bedre muligheder for, at mennesker med blindhed og nedsat syn kan få et arbejde. Den gode nyhed er, at der er metoder, der virker. Og i dag vil vi give ministrene en række anbefalinger, de kan tage med hjem til ministerierne. Anbefalinger, de forhåbentligt vil overveje at indarbejde i deres udspil til beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap, siger IBOS’ centerchef Anne Kristine Grosbøll, og fortsætter med at fortælle om anbefalingerne:

- Det er afgørende, at den specialiserede og målgruppeorienterede viden om strategier, kompenserende ordninger og hjælpemidler er central i alle led af indsatsen. Og tidligt i indsatsen, inden borgeren oplever for mange nederlag, og skaber en sygdomsidentitet. For det skaber en langt mere kompliceret vej til tilbage til arbejdsmarkedet. Det andet er, at IBOS i kraft af sin viden om, erfaring med og ekspertise i at finde løsninger tror på, at borgerne kan - og det virker. IBOS anbefaler, at den specialiserede indsats gøres til et prioriteret led i samspil med borger, Jobcenter og virksomhed.

Fakta

  • 54,4 % mennesker med synshandicap er ikke i beskæftigelse mod 11,2 % for resten af befolkningen
  • Udviklingen i forhold til uddannelse for mennesker med synsnedsættelse i alderen 30-35 år går i den helt forkerte retning – andelen med en kompetencegivende uddannelse er på seks år faldet med en fjerdedel – og det er samtidig med at resten af befolkningen bliver mere uddannede
  • Sager hos IBOS’ synsfaglige arbejdsmarkedsmentorforløb (med voksne) har et gennemsnit på 70 timer/sag. Det svarer til, det koster 70.000 kr. at få en i job og for nogle afklaring af forsørgelse på vejen til job
  • IBOS kører lige nu kursusforløbet Pre-Employment Program for jobparate mennesker med nedsat syn eller blindhed, projektet er fra 2018-2020 og målet er, at 40-50 borgere skal deltage og 70-80 % kommer i job. Læs mere om kursusforløbet Pre-Employment Program her

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet