IBOS gør valg tilgængeligt for borgere med synshandicap

30/11/2015

Et stykke stift plastik med punktskrift og to firkantede huller. Mere skal der ikke til for at gøre EU-afstemningen på torsdag tilgængelig for vælgere med synsnedsættelse.

IBOS har udviklet et plastikstykke, som kan lægges oven på stemmesedlen, sådan at mennesker uden syn selv kan læse punktskrift for ’Ja’ og ’Nej’ og selv kan finde det sted, hvor krydses skal sætte.

Metoden er simpel men samtidig et enestående eksempel på, hvordan mennesker med synshandicap kan få mulighed for at stemme på samme selvstændige og hemmelige måde som de vælgere, der kan se.

Ligestiller vælgere med synshandicap

På torsdag den 3. december bliver metoden afprøvet ved EU-afstemningen på tre valgsteder i Københavns Kommune. Det er første gang, at der på den måde gøres forsøg med at lige-stille mennesker med synshandicap.

”I alt vores arbejde bruger vi hver dag vores ekspertise til at støtte mennesker med alvolig synsnedsættelse og blindhed i at leve så selvstændige, aktive og værdige liv som muligt. Når vi ligefrem kan gøre en forskel ved et valg – altså kernen i demokratiet – så er det jo helt fantastisk. Der er i den grad tale om inklusion,” siger Anne Kristine Grosbøll, der er konstitueret centerchef for IBOS.

Ændring af valgloven

Ifølge valgloven skal borgere med synshandicap have to valgtilforordnede med i stemme-boksen, når krydses skal sættes. De har altså ikke mulighed for at stemme hemmeligt, og der har i længere tid være arbejde i gang i blandt andet Dansk Blindesamfund for at ændre valgloven, sådan at også borgere uden syn kan stemme hemmeligt.

Erfaringer fra forsøget ved EU-afstemningen på torsdag vil blive brugt i det arbejde, og Kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen, opfordrer allerede nu Indenrigsministeren til at ændre loven ved at tillade særlige stemmesedler for vælgere med synsnedsættelse.

Afprøves på tre valgsteder

Forsøget med plastik-overlæg til stemmesedlerne er et samarbejde mellem IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede og Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning, som har det lovmæssige ansvar for valghandlingen i kommunen. Indenrigsministeriet har givet tilladelse til forsøget.

Det finder sted på tre valgsteder i Københavns Kommune: Vigerslev Allé Skole på Vigerslev Allé 110, Katrinedals Skole på Vanløse Allé 44 og Strandvejsskolen på Sionsgade 1 på Østerbro.

Valgdagen igennem kan vælgere med synshandicap deltage i forsøget. De kan samtidig stemme på almindelig vis med selskab af to valgtilforordnede i stemmeboksen.

Samtidig med forsøget har Københavns Kommune efter rådgivning fra IBOS udstyret en stemmeboks på hvert af kommunens valgsteder med lup og særligt lys, så vælgere med svagt syn får nemmere ved at bruge den almindelige stemmeseddel.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet