Fem nye O&M instruktører uddannet fra IBOS

03/12/2012

Fem nye O&M (Orientering og Mobility) instruktører fra Refsnæs, Næstved, Fredericia, Odense og Vordingborg blev i november færdige med deres O&M uddannelse på IBOS.

Herefter stod den på 14 dages praktik på regionale og kommunale synsintitutioner for at afprøve deres O&M viden, færdigheder og kompetencer i tilrettelæggelse og gennemførelse af O&M for borgere med forskellige grader af synsnedsættelse eller blindhed.

"Det har været et godt forløb. De studerende har været meget tilfredse," fortæller uddannelsesansvarlig Lone Dyekjær og takker alle, der har undervist på uddannelsen. 
 
I november begyndte pd modul 8: synsnedsættelse eller blindhed, udredning.
Der er 14 studerende fra det ganske land på holdet. De skal frem til jul have viden om:

Handicapforståelser
Re-/habiliteringsforståelser
Øjensygdomme og optik
Belysning i relation til svagsyn
Optikunderstøttende hjælpemidler, Ergonomi/arbejdsstillinger
Lovgivnings og bevillingsmæssige rammer i det specialpædagogiske felt i relation til personer med funktionsnedsættelse, specifikt synsnedsættelse eller blindhed
Teori om udredning i et tværfagligt og specialpædagogisk perspektiv samt metode i praksis herunder: ICF og ICF-CY klassifikation, pædagogisk observation, individuel udviklingsplan.
Psykologiske udredninger og testning
Kognitive og neurologiske processer som grundlag for visuel perception

Herefter skal de skrive en opgave, og så er de parat til pd modul 9 i foråret...
 
"Husk også selv at overveje synsfaglig uddannelse eller kursus," lyder opfordringen fra Lone Dyekjær.

Du kan læse mere om IBOS' uddannelser for synsprofessionelle her


Har du spørgsmål eller lign. er du altid velkommen til at kontakte Lone Dyekjær på mail ld@remove-this.ibos.dk eller tlf. 39 45 23 84

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet