Uddannelsesliste for blinde og svagsynede

Billede af ibos logo på skiltet ude foran IBOS

Med Uddannelseslisten kan man hente inspiration til, hvilke videregående uddannelser man som blind og svagsynet kan tage.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selv om to personer har samme øjendiagnose og synsbrøk, så vil der altid være andre ting som spiller ind i forhold til om de kan tage den samme uddannelse, f.eks. hvad de kan bruge deres synsrest til, hvilke erfaringer de har, og hvem de er som person.

UNIVERSITET:

Audiologopædi
Arkitektur og design
Biologi
Biomekanik (kiropraktor)
Dansk
Engelsk
Filosofi
Fysik
Historie
Idéhistorie
Jura
Kunsthistorie
Litteraturvidenskab
Matematik
Medicin
Nanoteknologi
Nordisk
Psykologi
Religion
Retorik
Sociologi
Samfundsfag
Serbokroatisk
Spansk
Statskundskab
Teologi
Tysk

HANDELSHØJSKOLE:

HA-almen
HA (fil.)
HA (jur.)
HA (dat.)
Erhvervssprog IT engelsk
Cand.ling.merc.
HD

Professionshøjskoler:

Pædagog
Idrætspædagog
Lærer
Diplomlærer

Socialrådgiver
Ergoterapeut
Fysioterapeut

ØVRIGE:


Bibliotekar
Kandidatudd. i biblioteks- og informationsvidenskab
Bioanalytiker
Datamatiker
Kandidatudd. IT Universitetet
Farmaceut
Civilingeniør
Maskiningeniør
Psykologi (Åben uddannelse)
Psykoterapeut
Rytmisk Musik
Sygeplejerske
Suppl. Udd. til Pædagogisk Psykologi