Valg af uddannelse og erhverv

Billede af underviser og kursist der sidder med en iPad

Udover at afklare dine faglige interesser generelt skal du naturligvis overveje, hvordan din synsstatus kan påvirke dine muligheder for at arbejde med det fag, der interesserer dig. Husk, at du har mulighed for at bestride mange typer erhverv med de hjælpemidler, der er til rådighed.

Som blind eller svagsynet kan man også læse på mange forskellige uddannelser. Vi har lavet en liste over de videregående uddannelser, vi ved, andre blinde og svagsynede har gennemført.

Kontakt Instituttets studievejledning, hvis du har brug for hjælp til at afklare dit uddannelsesvalg. Søg hellere hjælp en gang for meget end en for lidt, så du træffer det rigtige valg fra starten.

Det er vigtigt, at du tænker i dine muligheder og holder fast i dine drømme, når du vælger uddannelse og erhverv.

Instituttet og mentorerne giver disse råd:

  • Tænk bredt
  • Brug dit netværk
  • Find viden
  • Tænk strategisk
  • Vær helhjertet

Tænk bredt

Tænk i hvad, du er god til frem for begrænsningerne ved din synsstatus.Tænk bredt, når du skal afklare dine kompetencer og interesser.

  • Hvordan er du socialt – tager du bestemte roller eller opgaver i samarbejde?
  • Er du god til at udvikle ideer, arrangere ting eller noget helt tredje?
  • Hvilke job har du haft?
  • Hvilke interesser har du og hvad giver de dig personligt?

 

Brug dit netværk

Gå ikke rundt med tvivl og spørgsmål for dig selv.

Brug dine netværk med familie og venner samt faglige netværk og professionelle institutioner til at afklare dine kompetencer, interesser og valg. Tal med andre, hvis du begynder at miste troen på, at dine drømme kan lykkes.

Find viden

Spørg uddannelsernes studie- og erhvervsvejledere om hvilke typer stillinger og jobfunktioner, en uddannelse kan føre til.
Prøv at få kontakt med en, der arbejder med det, der interesserer dig, og hør om de konkrete opgaver i jobbet.

Få viden om jobfunktioner på et fagområde f.eks. via praktik i en virksomhed. Du kan afprøve dig selv i et konkret job, og når du ved mere om, hvad du selv kan, kan du bedre danne realistiske forestillinger om, hvor en bestemt uddannelse kan føre dig hen.

Kommunen kan hjælpe dig med at arrangere praktik.

Tænk strategisk

Tænk strategisk og afvej dine drømme imod de praktiske muligheder for at arbejde med dine faglige interesser.
En mulig rettesnor for dit uddannelsesvalg kan f.eks. være, hvilke af de uddannelser, der interesserer dig, du bedst kan gennemføre med de tilgængelige hjælpemidler uden at være alt for afhængig af andres hjælp.

Du kan dog også søge om personlig sekretær under uddannelse.

 

Vær helhjertet

Vær helhjertet i dit valg af job og uddannelse.

Hvis drømmejobbet er direkte synsafhængigt og udenfor rækkevidde, så gå 100 % efter det næstbedste job. Overvej f.eks. hvordan andre jobfunktioner indenfor det samme fagområde kan være noget for dig.