Studietiden - praktiske forhold

Billede af en studerende med synshandicap der bruger lup

Det er dit ansvar at skabe en god studietid for dig selv.

Der kan være stor forskel på, hvordan man oplever at tage en uddannelse, når man er blind eller svagsynet. De praktiske udfordringer kan være at skaffe studiematerialer til tiden og at følge forelæsninger, og generelt skal du være klar til at gøre en indsats for at planlægge din tid.

Instituttet og mentorerne giver disse råd om praktiske forhold under studiet:

  • Undervisningsformer
  • Studieteknik
  • Vær på forkant
  • Sekretærhjælp og forhold til eksamen
  • På lige vilkår

Undervisningsformer

Undersøg hvilke undervisningsformer, uddannelsesinstitutionerne benytter. Er det primært forelæsninger, klasseundervisning eller gruppearbejde, og er der indlagt praktikforløb undervejs?

Hvilke hjælpemidler kan give dig bedst udbytte af undervisning?

Tag f.eks. et formøde med uddannelsesstedet, hvor I afklarer, om du har særlige behov til undervisningen. Instituttets vejledere går gerne med til et sådant møde, hvis der er behov for det.

Studieteknik

Sørg for at have styr på dine kompenserende hjælpemidler og at have de kompenserende studieteknikker på plads.

Det vil dagligt spare dig for en masse unødigt ekstra arbejde og er ofte en vigtig faktor i forhold til, om du kan gennemføre en uddannelse og senere hen varetage et job. Så den tid du bruger på at lære f.eks. tifingersystem eller zoomtekst er rigtig godt givet ud.

Vær på forkant

Du kan være på forkant og forberede dig på forskellige måder.

Kontakt undervisere før et kursus og prøv at få læseplaner eller kernetekster for næste semester på forhånd, da det tager tid at få konverteret kompendier og bøger til lydbog eller punktskrift.

Spørg også forelæsere eller undervisere inden kursusstarten om du kan få en elektronisk kopi af forelæsningsnoter, overheads eller powerpoints før eller efter undervisningen.

Sekretærhjælp og forhold til eksamen

Via SU-styrelsen kan du søge sekretærhjælp til din uddannelse. En sekretær kan du bruge til de ekstra opgaver du har som følge af dit nedsatte eller manglende syn.
Det kan være indskanning af dag-til-dag materiale, kopiering, opslag i bøger etc.

Vær opmærksom på, at du kan søge dispensation ved eksamen.

På lige vilkår

Det kan være en fordel at forsøge at gennemføre studiet så vidt muligt på samme vilkår som dine medstuderende.

Det giver selvtillid og gør det lettere at overbevise arbejdsgivere, når du bagefter skal fortælle dem, hvad du kan.

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63

SE OGSÅ ...

Har du brug for ekstra tid eller for at få indlæst eksamensmaterialet - læs mere i vores eksamensvejledning.

Eksamensvejledning for blinde


Eksamensvejledning for svagsynede