Studietiden - om samarbejde

Foto af bord med arbejdspapirer

 

Ligesom når du starter i et job, ved dine seende medstuderende sjældent ret meget om det at være blind eller svagsynet, og det kan være en udfordring at møde de andre studerende og tage del i det sociale miljø på studiet. 

Derfor er det vigtigt at gøre en aktiv indsats for at bryde isen, så du både lærer nye folk at kende og finder gode makkere til gruppeopgaver.


Læs mentorerne råd om samarbejde i studiet:

  • Bliv stærk i kernelitteraturen
  • Tag del i det sociale miljø
  • Deltag i studiegrupper
  • Bidrag til gruppearbejde

Bliv stærk i kernelitteraturen

Det kan være din styrke, at du gør dig meget stærk i kernelitteraturen på faget, hvis du har svært ved at lave de store litteratursøgninger.

Du kan bruge denne styrke i faglige diskussioner og opgaveløsning i studiegrupper og gruppearbejde.

Tag del i det sociale miljø

Tag del i det sociale miljø på studiet.

Du kan både knytte venskaber og du kan samarbejde med andre studerende, der kan lette nogle af de mere tidskrævende opgaver for dig, f.eks. litteratursøgning, ordbogsopslag o.lign.

Og studiet bliver ofte sjovere!

Deltag i studiegrupper

Deltag i de studiegrupper, der oprettes, eller vær selv med til at oprette nogen, så du får skabt samarbejde med dine medstuderende.

Det kan være vigtigt for at få en god studietid.

Bidrag til gruppearbejde

Find ud af hvilke(n) rolle(r), du trives med i gruppearbejde, og hvordan du kan bidrage til samarbejdet, f.eks. ved at bruge din viden om fagets kernelitteratur til at skabe overblik i fælles diskussioner og opgaver.

Til gengæld kan du aftale, at dine gruppemedlemmer f.eks. klarer litteratursøgninger og giver dig referater af ekstra tekster. På den måde kan din læsemængde blive mindre.

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63

Kontakt

Janny Reinhardt Lam

Janny Reinhardt Lam

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 23 19