Studielisten - online diskussionsforum

Billede af hvidbaggrund med teksten studievejledningens diskussionsforum

Studielisten

Alle studerende med nedsat syn kan tilmelde sig Studielisten, som er Studievejledningens diskussionsforum.

Formålet med listen er udveksling af informationer og erfaringer mellem brugerne og medarbejdere af Studievejledningen på IBOS.

Du kan med andre ord stille spørgsmål, fortælle om dine erfaringer, sende informationer som du mener andre blinde og svagsynede studerende kan have glæde af etc.

Vi vil ligeledes sende relevant information ud på listen vedr. uddannelse, forsørgelse, hjælpemidler, praktik, udslusning, udlandsophold, arrangementer, konferencer, kurser etc.

Hvis du ønsker at være tilmeldt Studielisten skal du sende en e-mail til studievejleder Anne Bjørkmann. Se kontaktmodulet til højre.

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63