Gode råd til elever og studerende med nedsat syn

Er du studerende og blind eller svagsynet kan du i denne menu finde rådgivende tekster, kurser og vejledninger i forhold til at være studerende. Hvilke rettigheder har man, hvor skal man henvende mig og meget mere kan du få svar på i nedenstående menuer.

Foto af afgangshat

Kurset giver mulighed for afklaring i forhold til uddannelsesvalg samt få vejledning og rådgivning omkring særlige ordninger, der er for kompensation i forhold til videregående uddannelse.

Kurset afholdes igen i 2022. 

Billede af en krukke, hvor der står mobilitystokke

Tilbud til studerende med nedsat syn eller blindhed ved videregående uddannelser. Studievejledningens formål er at yde bistand til at afdække den samlede studiesituation.

 

Billede af en sort silhuet på hvid baggrund

Her kan du læse uddannelsesportrætter. Studerende, fortæller om deres uddannelsesvalg, succesoplevelser, udfordringer og gode råd 

Billede af underviser og kursist der sidder med en iPad

Rådgivende tekst om det at finde den rigtige uddannelse og erhverv.

Billede af en studerende med synshandicap der bruger lup

Rådgivende tekst om studietiden, mest henvendt mod nogle af de praktiske forhold der er gode at kende til som borger, der er blind eller svagsynet.

Foto af bord med arbejdspapirer

Rådgivende tekst om det at samarbejde med dine seende studiekammerater.

Foto af bord med arbejdspapirer

Rådgivende og vejledende tekst om det at skulle arbejde i grupper på de forskellige uddannelser. Gruppearbejde er en arbejdsform som bliver mere og mere udbredt. 

Foto af en mobil og lup

Man kan søge om at få sekretariatsbistand under sin uddannelse. Læs om valg af sekretær, sekretæropgaver og procedurer her.

Foto af blå badge med hvid mand med stok

Læs om eksamensvejledningen, der indeholder retningslinier vedrørende alt relevant i forhold til at gå til eksamen som blind elev eller studerende. 

Foto af forskellige lupper

Læs om eksamensvejledningen, der indeholder retningslinier vedrørende alt relevant i forhold til at gå til eksamen som svagsynet elev eller studerende.

Bilede med hvid baggrund og teksten studievejledningens diskussionsforum

Studielisten er et online diskussions-forum for blinde og svagsynede studerende. Her kan man stille spørgsmål og dele gode råd og erfaringer med hinanden. IBOS' studievejledere deltager også og svarer på spørgsmål og kommer med nyttige tips og erfaringer.