Præsentation af dit synshandicap

Billede at et armbind med blindesymbol

Der er ingen fast opskrift på, hvornår og hvordan du bør fortælle arbejdsgivere om dit synshandicap, men vi har 3 generelle råd:

  • Forklar positivt og fortæl kort om dine erfaringer, f.eks. hvis du har taget din uddannelse med synshandicap.
  • Forklar, at det offentlige dækker udgifterne til eventuelle hjælpemidler og assistance og vis, at du har styr på bevilling og installation af hjælpemidler. Henvis evt. til en hjemmeside med information.
  • Vis eller skriv, at du gerne svarer åbent på spørgsmål om, hvordan du håndterer synet i hverdagen og i job.
  • Benyt dig evt. af reglen om, at mennesker med handicap har fortrinsret til jobsamtale ved offentlige jobs, så du kan få mere øvelse i at være til jobsamtaler.

Skriv om dit synshandicap

Du kan forklare om dit synshandicap til sidst i ansøgningen, eller du kan vedlægge et bilag på ½ til 1 side.

Forklar især hvordan, du mener, du kan fungere i jobbet, f.eks. om du bruger hjælpemidler eller personlig assistance. Det kan også bare fremgå indirekte af dit CV, hvis du f.eks. er engageret i foreninger eller sport for blinde eller svagsynede.

Fortæl om din synsstatus per telefon

Ved at ringe kan du møde arbejdsgiveren første gang i telefonen, hvor synet ikke betyder noget. Du behøver nemlig ikke nævne din synsnedsættelse som det første. Du kan både ringe mht. uopfordrede ansøgninger og svar på jobannoncer og bruge lejligheden til at få fortalt lidt om dine kvalifikationer.

Du kan ringe, før du skriver en ansøgning, og spørge, om de mener, det er relevant, at du søger med din faglige baggrund. Så slipper du for at søge, hvis du ikke har en chance.

Du kan også ringe og følge op på en ansøgning, du har sendt. I begge tilfælde kan du til sidst nævne synet, når du siger et par ord om dig selv som person.

Er du kaldt til samtale, kan du ringe og bekræfte en aftale. Spørg til sidst, hvordan du kommer ud til samtalen, og nævn dit syn og evt., at du medbringer en ledsager.

Når du fortæller om dit synshandicap til samtalen

Du kan især vente med at fortælle om synet, hvis du er svagsynet og dit handicap ikke er tydeligt for andre. Du kan så nævne det, når du skal sige et par ord om dig selv.

Prøv at dreje samtalen hen på dine faglige kompetencer og erfaringer ved at besvare praktiske spørgsmål med eksempler fra dine fagligt relevante erfaringer og tale videre om dem.

Fortæl også, at du sikkert virker mere usikker til samtalen end du vil gøre i hverdagen, fordi det er første gang du er på stedet.

Det bliver lettere!

Stol på, at det nok vil blive lettere med tiden, når du har været til flere samtaler - og endnu lettere, når du søger fra et job til et andet.

Jo mere faglig erfaring og erfaring med samtaler du får, jo lettere bliver det!