Mød nye kolleger

Billede af kolleger der taler.

Seende ved sjældent ret meget om synsnedsættelse og blindhed og bliver let usikre over, hvordan de skal hilse, hvordan I kan samarbejde osv.

Du kan selv være med til at skabe en åben stemning, hvor de tør stille spørgsmål, hvis de er nysgerrige eller usikre – og hvor du ærligt kan fortælle, hvad du har svært ved.

Tag selv ansvar for at bryde isen og møde kollegerne, især ved jobstarten. Med en aktiv, udadvendt indsats og åbenhed kan din synsstatus komme til at betyde meget lidt til hver-dag! Du skal selv finde måder at fortælle om dit syn, der virker bedst for dig.

Mentorerne giver råd om at møde de nye kolleger:

Bryd isen

Bed om taletid på et afdelingsmøde eller gruppemøder og præsentér dig selv på møder med folk, du ikke kender. Få redaktøren på virksomhedens intranet til at lave en lille artikel om dig. Sådan kan du gøre det lettere for seende at møde dig.

Fortæl om begrænsninger og løsninger

Fortæl f.eks. kollegerne, hvad du kan have svært ved og især hvordan du løser praktiske begrænsninger på jobbet. Invitér dem til at prøve hjælpemidlerne.

Fortæl, hvis du ikke genkender folk eller ikke holder øjenkontakt med folk, så der ikke opstår misforståelser. De kan tro, at du er uhøflig, fordi dit kropssprog kan være anderledes end seendes.

Hjælpemidlerne kan bryde isen

Lad folk hilse på førerhunden, fortæl lidt om blindestokken eller lade en kollega prøve talesyntesen. Bagefter kan du prøve at dreje samtalen over til mere almene emner og spørge til noget, der interesserer kollegaen.

Vaner på arbejdspladsen

Som blind eller svagsynet kan du ufrivilligt forstyrre nogle gamle vaner, f.eks. med folks faste pladser til frokost. Gå til frokost et par minutter senere end kollegerne de første par dage, og sæt dig sammen med dem på en ledig plads.

Deltag i snakken

Deltag i den almindelige snak på arbejdspladsen om nyheder, hobbyer osv. i det omfang du selv har lyst. Vis dem, at du også er en almindelig person med almindelige interesser - I har sikkert flere til fælles.