Jobstart

Foto af hænder, papir og kuglepen. Der bliver skrevet under på en kontrakt

Når du starter i job, er det vigtigt at bevare overblikket, selvom det kan blive lidt overvældende med mange nye indtryk og hjælpemidler, der skal på plads. Husk, at arbejdsgivere og kolleger ikke altid bemærker, om du føler dig presset. Det kan være, det kun er dig, der oplever det.

Det vigtigste er at få taget hul på arbejdet og vise, hvad man dur til. Du kan selv forsøge at være på forkant og tage ansvar for at få udstyret op at køre.

Mentorerne har nogle forslag til, hvordan du kan være på forkant:

Forbered jobstarten

Du kan forberede jobstarten med en arbejdspladsvurdering fra Instituttets Erhvervsservice (link mangler), der kan afklare, hvilke hjælpemidler, du har behov for.

Med et forbesøg med en mobility-instruktør kan du orientere dig på arbejdspladsen og I kan afklare, om kontoret evt. skal tilpasses. Synskonsulenterne kan hjælpe med forbesøget, og du finder dem på hjemmesiden www.syndanmark.dk

Du kan evt. aftale med arbejdsgiveren, at han beder en sekretær hjælpe dig med at finde hjælpemidler og koordinere installationen.

Du kan evt. også aftale at din ansættelse starter et par måneder efter samtalen. Det giver dig mere tid til at sørge for, at hjælpemidler er bevilget og installeret fra dag 1 på jobbet.

Bevilling og installation af hjælpemidler

Vær forberedt på, at bevillingen af hjælpemidler kan tage tid. Prøv at aftale med din sagsbehandler, at bevillingen til hjælpemidler er forberedt, så den hurtigt kan færdiggøres, når du er blevet ansat.

Vær også forberedt på, at installationen af hjælpemidler kan tage tid. Tag selv initiativ og koordiner samarbejdet om installation eller opdatering af hjælpemidler mellem virksomhedens it-supportere og supportere hos leverandøren af hjælpemidler.

Planlæg dine opgaver

Generelt kan god forberedelse og planer for din dag eller din uge være et godt redskab til at tackle praktiske udfordringer i hverdagen. Prioritér især dine opgaver, hvis det tager tid at få hjælpemidlerne på plads. Udskyd dem, du ikke kan løse uden hjælpemidler eller brug evt. din personlige assistance.

Opdatering af it

Forklar it-ledelsen eller it-support, hvordan de kan tage højde for dine programmer, når de skal opdatere og udvikle virksomhedens it-systemer. Det kan være meget vigtigt på langt sigt og dine muligheder for at arbejde, at de er opmærksomme på dine behov.