Jobliste

Billede af IBOS produktionsværksted

Med joblisten kan man hente inspiration til, hvilke job man som blind og svagsynet kan varetage. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selv om to personer har samme øjendiagnose og synsbrøk, så vil der altid være andre ting som spiller ind i forhold til om de kan varetage samme konkrete job, f.eks. hvad de kan bruge deres synsrest til, hvilke erhvervserfaringer de har, og hvem de er som person.

Joblisten er udarbejdet på baggrund af tre undersøgelser, som på forskellig vis har beskæftiget sig med blinde og svagsynedes arbejdsmarkedserfaringer. Undersøgelserne er udarbejdet af BST Nord og IBOS og tager udgangspunkt i informanternes nuværende og tidligere joberfaring.

I BST's undersøgelse er synsstatus defineret ud fra informanternes egne subjektive vurderinger. Det kan derfor forekomme, at nogle har defineret sig som blinde, hvor de ifølge den officielle danske klassifikation af synsnedsættelse ville blive defineret som stærkt svagsynede.

Jobliste for blinde

Astrolog - eget firma
Controller
Daglig leder
Direktionsassistent i medicinalvirksomhed
Folkeskolelærer
Guides på "Dialog i mørke"
Håndværksmester
Køkkenmedhjælper
Juridisk sagsbehandler
Organist
Overassistent i kundecenter
Planlægger
Psykolog
Receptionist
Redaktør
Sekretariatschef
Sekretær
Selvstændig massør
Socialrådgiver
Speditør
Sælger
Telefonist
Translatør, freelance
Timelærer i IT
Udviklingskonsulent
Ufaglært arbejdsmand

Jobliste for stærkt
svagsynede

Account Manager
Afspændingspædagog
Bankassistent
Bibliotekar
Chauffør - medhjælper
Coach
Daglig leder
Forfatter
Forsikringsrådgiver
Forsker
Gymnasielærer
Informatør
Rådgivende ingeniør
IT-driftsupporter
IT-konsulent
Journalist
Jurist
Kok
Kommunikationsmedarbejder
Konsulent
Konsulent på Instituttet for Blinde og Svagsynede
Konsulent i Dansk Blindesamfund

Kursusansvarlig
Maskinarbejder
Maskiningeniør
Massør
Produktchef
Projektkoordinator
Psykolog
Radioreperatør
Receptionist
Restaurantmedhjælper
Selvstændig tømrer
Sidder i forretningsudvalg i Dansk Blindesamfund
Socialrådgiver
Speaker
Systemspecialist
Telefonist, receptionist
Udvikler
Ufaglært arbejdsmand
Underviser
Økonom

Jobliste for svagsynede

Børnehavepædagog
Folkeskolelærer
Fysioterapeut
Gymnasielærer
Integrationsmedarbejder
IT-konsulent
Konsulent
Kvalitetsmedarbejder
Postbud
Regionskonsulent
Sagsbehandler
Social- og sundhedsassistent
Telefonist
Ufaglært arbejdsmand
Underviser i IT-hjælpemidler

 

TEST

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63