Gode råd til dig som arbejdsgiver

Foto af en telefon

 

I dag findes hjælpemidler og it-programmer, så man kan løse mange almindelige opgaver selvom man er blind eller svagsynet

Blinde og svagsynede kender ofte selv metoder til at fungere i et job. Gå ikke glip af en god medarbejder pga. din egen tvivl!

Instituttets mentorer giver disse råd til arbejdsgivere om at møde blinde og svagsynede:

Jobsamtalen: lyt og tænk i muligheder

Spørg ikke ”Kan du….?” men ”Hvordan gør du..?”!

Lyt til ansøgerens erfaringer fra f.eks. uddannelsen. Forklar jeres opgaver og spørg hvordan ansøgeren vil løse dem. Tænk på, at blinde og svagsynede kan virke ekstra usikre til samtalen, fordi de er et nyt sted første gang.

Hjælp din medarbejder ind i det sociale miljø

Seende kan være usikre på, hvordan de skal omgås og samarbejde med en kollega, der er blind eller svagsynet. Du kan hjælpe den nyansatte med at bryde isen. Bed en kollega være mentor og introducere personen, og bed den nyansatte præsentere sig på møder og i medarbejderbladet.

Få styr på de fysiske rammer

At ansætte en blind eller svagsynet kan kræve mindre tilpasninger af arbejdspladsen. Du kan invitere til et forbesøg før jobstart, så personen føler sig velkommen og lærer stedet at kende.

En arbejdspladsvurdering fra Instituttets Erhvervsservice kan afklare behovet for hjælpemidler.

Start med en prøveperiode?

Hvis du er usikker på, hvordan en ny medarbejder kan klare et job med nedsat eller manglende syn, er der mulighed for at ansætte mennesker med handicap i en prøveperiode med løntilskud, så I kan afprøve ansættelsen.

Hvis prøvetiden er en succes, kan du ansætte personen på de vilkår, I forhandler jer frem til.