Interview med Jonas fra STU IBOS

NYT MOD PÅ FREMTIDEN

Jonas Neistfeldt er begyndt at drømme om fremtiden. Det gjorde han ikke for bare to år siden, da han begyndte på IBOS' tre-årige ungdomsuddannelse, STU IBOS.

En uopdaget ADHD-diagnose resulterede i et omskifteligt skoleliv med mobning og opgivende pædagoger. Og hans voldsomme temperament og svigtende koncentrationsevne spændte ofte ben for både venskaber og skolegang. Dertil kom, at Jonas lider af Crouzon-syndrom - en medfødt lidelse, der medfører at kranie- og ansigtsknogler misdannes. Lidelsen har gjort ham blind på det ene øje og stærkt svagsynet på det andet.

”Da jeg begyndte på Instituttet, kunne jeg ikke se så langt frem i tiden. Der havde jeg enten meget urealistiske forventninger, eller også var jeg totalt opgivende og troede ikke, jeg kunne finde ud af noget som helst,” fortæller han.

Årvågen lærere opdagede ADHD

I dag ser fremtiden lysere ud. Det skyldes ikke mindst en årvågen lærer, der mente, at der lå mere bag Jonas’ opførsel end blot skoletræthed og temperament. 

En test hos Instituttets neuropsykolog og samtaler med Instituttets psykiatriske konsulent pegede på ADHD – det man tidligere kaldte DAMP, og Jonas begyndte at tage medicinen Ritalin. Det blev et vendepunkt. 

”Jeg lærer mere nu på et halvt år, end hvad jeg før lærte på et helt år. Jeg har også fundet ud af, at jeg er langt bedre fagligt i dansk, end jeg troede.”

BEDRE FORHOLD TIL KAMMERATERNE

Også forholdet til klassekammeraterne er blevet bedre. 

”Vi var ikke uvenner førhen, men de blev lidt irriterede på mig nogle gange, fordi jeg ikke kunne finde ud af at vente til det blev min tur.”

Nu er Jonas skiftet til Instituttets særligt tilrettelagte tre-årige ungdomsuddannelse (STU), hvor han i højere grad selv kan tilrettelægge sin uddannelse.

”Den er jeg langt mere motiveret for at gennemføre, fordi jeg kan se nogle muligheder, der peger i retning af det, jeg gerne vil.”

FASCINERET AF LYD OG TEKNIK

Ved siden af timerne i dansk, samfundsfag, matematik og pc-kørekort, har Jonas fået lov at bruge en stor del af sin tid i Instituttets lydstudie, hvor fascinationen af lyd og teknik får lov at blomstre. Med STU’en følger også muligheden for op til syv ugers praktik om året. Den tid vil Jonas bruge på Radio Glad eller hos en it-administrator, og når skolegangen på Instituttet slutter, peger drømmene på en uddannelse som it-supporter.

LÆS MERE...

Læs om STU IBOS ved at klikke her

Logo af Københavns Kommune