Kulturmødet

Foto af en gruppe unge, der sidder på en bænk med ryggen til
KulturmødetBESKRIVELSE
målgruppeSynsprofessionelle, der arbejder med flygtninge og/eller migranter.
varighed5 timer
tid og sted

Tid og sted er efter ønske. IBOS' specialister kommer ud i landet, når det passer jer. Der kommer løbende nye datoer for afholdelse, og du kan altid bestille et kursus ved at skrive Lea Johanne Sarfelt på les(at)remove-this.ibos.kk.dk.

 

 

formål og indhold

Formålet med kurset er at opnå viden om og redskaber til at kunne møde en borger med anden etnisk baggrund end dansk med nedsat syn.

 

Kurset bygger videre på den viden og erfaring du som synsprofessionel allerede har fra dit arbejde med mennesker med handicap.

 

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 

  • Kulturmødet:
    Det interkulturelle møde: Mødet mellem danskeren og den 'fremmede', mellem den seende og borgeren med nedsat syn samt mellem klienten og systemet.
  • Om at arbejde med tolke.
  • Lovgivning:
    Hvilken lovgivning og hvilke muligheder er der på området i forhold til de aktuelle udfordringer? Erfaringsudveksling om hvilken lovgivning der kommer i spil.
efter kurset har
kursusdeltageren
  • Opnået viden til at kunne rådgive og vejlede borgere med synsnedsættelse og med anden etnisk baggrund end dansk i relation til deres synsnedsættelse.
  • Fået redskaber til at kunne forberede møder med personer med anden etnisk baggrund end dansk, herunder arbejdet med tolk.
formKurset veksler mellem oplæg fra underviserne, gruppearbejde med udgangspunkt i cases samt diskussioner og refleksioner.

Du opfordres til på forhånd at sende eksempler på case eller spørgsmål ud fra din praksis til underviserne. Vi kan ikke love, at vi når alle cases, men vi vil gerne have et indtryk af, hvilke udfordringer du står med.

Undervisere er Kirsten Lauridsen, lærer og ADL- og O&M-instruktør, Inger Rydal, lærer og Bente Weinreich, socialrådgiver, alle fra IBOS.
deltagerantalMindst 6 deltagere, højst 12.
praktisk infoKurset er gratis. Forplejning er inkluderet.
tilmeldingTid og sted er efter ønske. IBOS' specialister kommer ud i landet, når det passer jer. Der kommer løbende nye datoer for afholdelse, og du kan altid bestille et kursus ved at skrive Lea Johanne Sarfelt på les(at)remove-this.ibos.kk.dk.

Kontakt

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97

Kontakt

Bente Weinreich

Bente Weinreich

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 90
Logo af Københavns Kommune