Synsprofessionelle og fagpersoner

IBOS tilbyder en lang række korte specialiserede kurser til synsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, fx i pleje-, sundheds- og undervisningssektoren og på forebyggelsescentre. 

Alle kurserne er gratis at deltage i.

Foto af hjælpemiddeludstillingen på IBOS

Kom til temaarrangement to gange om måneden, hvor du kan prøve hjælpemidler og få instruktion og rådgivning af IBOS' eksperter.

 Temaarrangementerne vender tilbage i 2019. 

Foto af borger der træner scanningsteknikker ved hemianopsi

Få viden, kendskab og indføring i hvad hemianopsi er, hvilke teknikker der støtter, og hvordan det griber ind i borgerens hverdag.

Kursusdag: Den 17. januar 2019 i Herning
Tilmeldingsfrist: Kurset er overtegnet

FOto af en kvinder der åbner døren og holder sin mobilitystok

Kursus om synsproblematikker i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade.

Kursusdag: Den 21. januar 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Den 7. januar 2019

Foto af to unge, der samarbejder i undervisning på IBOS.

Psykolog Anne-Sofie Lind Jensen afholder en netværksdag om tematikken sociale kompetencer.

Kursusdag: Den 23. januar 2019 i Middelfart.
Tilmeldingsfrist: Den 14. december 2018

Foto fra Colourbox af to applewatches med grøn baggrund

Kom og bliv præsenteret for og klogere på Apple Watch.

Kursusdag: Den 29. januar 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Kurset er overtegnet

Foto af ung mand der klattrer

Få viden, indblik i og forståelse for betydningen af træning, bevægelse og motivation for mennesker med et synshandicap.

Kursusdag: Den 5. februar i Esbjerg og den 6. februar i Herning 2019
Tilmeldingsfrist: 16. januar 2019

Foto af plakat med kvinde der har et hovedbåret hjælpemidle på i dette ex. orcam

Få indblik, faglig sparring og afprøvet Jordy 2, OrCam, eSight og kikkertbrille.

Kursusdag: Den 21. og 22. februar 2019 i Odense
Tilmeldingsfrist: Den 7. og 8. februar 2019

finger på punkt

Få fokus på og praktisk kendskab til punktskrift og dens brug i undervisningen.  

Kursusdage: 6. marts, 20. marts og 3. april 2019 i Roskilde.
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2019.*

Unge mennesker med nedsat syn i gymnastiksalen

På kurset deler og drøfter vi erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kursusdag: Den 8. marts 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Den 22. februar 2019

Foto af en testsituation med borgere med erhvervet hjerneskade.

Få viden, indsigt og mulighed for at drøfte IBOS' erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kursusdag: Den 21. marts i Ålborg.
Tilmeldingsfrist: Den 4. marts 2019.

Kursus for synsprofessionelle. Giver deltagerne viden om øjensygdomme og optik som basisviden, for at kunne tilrettelægge rehabiliteringsindsatser for personer med synsnedsættelse eller blindhed.

Kursusdag: Den 13.-15. marts 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Kurset er overtegnet.

Foto af mentor og elev

Bliv rustet til at være praksismentor, hvis du er uddannet ADL og/eller O&M-instruktør.

Kurset afholdes igen i 2019.

Illustration af en telfon med taleboble

Lær at udnytte og vejlede andre i de indbyggede muligheder for oplæsning og forstørrelser på din Android-telefon eller -tablet.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af iPhone, hvor BlindSquare appen er i brug.

Lær at benytte og vejlede andre i de grundlæggende funktioner i appen BlindSquare og Apples indbyggede kort.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af briller med forskellige filterglas

Få viden om og lær at afprøve samt vurdere behov for udredning af borgere med lysblændingsgener og lysfølsomhed.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

mobility i trafikken ved aftentid

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M i trafikken. Fokus er på instruktørrollen og fordybelse i teknikker og metoder inden for O&M i trafikken.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Kursus for synsprofessionelle med viden om øjensygdomme og optik i at vejlede og rådgive om lyssætning til personer med nedsat syn.
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Kurset afholdes igen i 2019.

foto hånd på sten

Kursus om sanser og deres indflydelse på hverdagsaktiviteter, når man har et synshandicap

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af høtaler med flammer ud af

Få indblik i og mulighed for at afprøve NVDA skærmlæseren med hjemmesider, officepakken, Excel-regneark m.m

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af et tastatur med store bogstaver

Lær at bruge tilgængelighedsfunktioner i Windows 10.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af en kvinde og en mand der sidder og taler og smiler

Få specifikke metoder til at arbejde med motivation, forandring og adfærd hos borgere med nedsat syn. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Få viden om de kriser, der opstår hos den enkelte og familien, når en person rammes af synsnedsættelse eller blindhed. For synsprofessionelle med kendskab til kriseteori.

Kurset afholdes igen i 2019.

Billede af et par høretelefoner.

Har du brugt VoiceOver enten som daglig bruger eller i din undervisning, har du her mulighed for at få afprøvet nogle af de funktioner, der kan gøre brugen af din iPhone eller iPad mere effektiv.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Illustration af en der læser bog med store briller

Bliv præsenteret for og lær mulighederne for at læse bøger fra NOTA ved at streame eller downloade i formaterne MP3, Daisy og e-bog

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

To der går sammen

Lær at analysere konkrete problemstillinger og finde handlestrategier til borgere med synshandicap.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af indstillinger af VoiceOver på en iPhone.

Lær at kunne udnytte de taletilgængelighedsmuligheder, der er i Apples IOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af mandehænder, der læser punktskrift

Få viden og færdigheder, der giver dig en forståelse for punktskriftens betydning og placering sammen med de digitale hjælpemidler og øvrige muligheder på kommunikationsområdet. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

finger på punkt

Få viden, der gør dig i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M med barnevogn, kørestol, rollator og albuestok. Fokus er på instruktørrollen.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Unge, der sidder på græsset og nyder det skønne vejr.

Få viden om, hvordan du som fagperson kan hjælpe og støtte børn og unge i at forstå og håndtere deres egen og andres seksualitet.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af mand, der går med stok i trafikken.

Hvad er en synsnedsættelse?

Kurset giver dig viden om, hvad det vil sige at have en synsnedsættelse og hvilke muligheder, der er for at kompensere for synsnedsættelsen. 

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af hænder på et stykke papir med ikoner som bruges til synsundersøgelse.

Lær at analysere konkrete problemstillinger og lægge kompenserende strategier i samarbejde med borgere. Det er gratis at deltage.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af en ung og en ældre kvinde ved et bord

Styrk samarbejdet med borgere om kompenserende strategier gennem at forstå de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af JAWS-bruger

Bliv introduceret til skærmoplæseren JAWS.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune