Salg og kundeservice

Foto af en telemarketingmedarbejder
salg og kundeserviceBeskrivelse
IntroduktionTag en uddannelse i et virksomhedsmiljø, som fra dag et kombinerer
teori og praksis og kvalificerer dig til et job inden for salg og kundeservice.
målgruppePersoner med nedsat syn eller blindhed, der vil være i stand til at arbejde med computer og telefon som sine arbejdsredskaber.
normeret varighedIndividuelt, varierer. Afklares ved en visitationssamtale.
lovgivningLov om Aktiv Socialpolitik kapitel 6, § 46
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
IndholdIBOS' erhvervsuddannelse inden for salg og kundeservice er særligt tilrettelagt for mennesker med en eller flere funktionsnedsættelser. Uddannelsen har fokus på ressourcer og muligheder og er bygget op om en individuel uddannelsesplan, som er realistisk i forhold til den enkeltes udfordringer med at (gen-) indtræde på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen foregår i samarbejde med den socioøkonomiske virksomhed All Ears. Her træner man sin nye viden i praksis i et aktivt erhvervsmiljø med kolleger, der løser de typer opgaver, som uddannelsen blandt andet sigter mod. Det kan være markedsundersøgelser eller salg for offentlige og private virksomheder/organisationer, databaseopdatering, telefonpasning og mødebooking.

Uddannelsen har fokus på personlig udvikling samt sociale og faglige kompetencer. Den studerende tilbydes blandt andet coaching på konkrete arbejdssituationer, stemmetræning, viden om kropsbevidsthed og stresshåndtering, forskellige modeller til at opnå selvindsigt samt undervisning i alt fra kommunikation og salgstræning til jobsøgning, branchekendskab og forretningsforståelse. Derudover trænes i brug af it og kompenserende software.

Alle studerende afprøver indlærte færdigheder i praktik. Intern praktik foregår hos All Ears , mens eventuel ekstern praktikplads udvælges efter den studerendes individuelle mål og karriereplan. Ekstern praktik varer typisk fire uger, hvor den studerende afprøver sine kompetencer og arbejdsressourcer i et ukendt miljø. Efter endt uddannelse kan man få støtte og coaching i op til tre måneder i forbindelse med start på job.
Logo af Københavns Kommune