Interview med Magd Ibrahim fra SynSprogKultur

"NU KAN JEG KLARE MIG SELV IGEN"

Målrettet danskundervisning, syns-rehabilitering og samvær med andre i samme situation var det, der skulle til, for at få Magd Joseph fra Sudan integreret i det danske samfund. I dag arbejder han som massør og taler godt dansk.

Da Magd Joseph kom til Danmark i 2001, var det en stor omvæltning. Han var nyblind og netop flygtet fra hjemlandet Sudan.

”Klimaet var meget anderledes, og jeg kunne ikke finde ud af, hvornår det var dag, og hvornår det var aften. Og samtidig var jeg bange for mange af de mennesker, jeg mødte, fordi jeg troede de havde forbindelse til regeringen i mit hjemland Sudan. Jeg var nok temmelig paranoid” forklarer han. 

Magd flygtede fra sit fødeland Sudan, fordi han var blevet tortureret af regeringens sikkerhedstjeneste på grund af sit tilhørsforhold til et socialistisk parti, der var blevet forbudt af regimet. Torturen havde blandt andet gjort ham blind på begge øjne. Efter behandling hos Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre (RCT International), kom Magd derfor direkte til IBOS, hvor han begyndte på SynSprogKultur, som er IBOS tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

INTEGRATION FRA TO SIDER

Kurset fokuserer på integration set fra to sider - både integrationen i det danske samfund og integration som menneske med nedsat syn i en seende verden. For Magd var det lige det, der skulle til. Både fagligt og socialt:

”Før jeg begyndte på IBOS, var jeg meget ensom, for alle mine venner og min familie boede jo i Sudan. Det at møde andre i samme situation, som også var flygtninge og blinde, gjorde, at jeg ikke følte mig så alene i verden og samtidig havde nogen at udveksle erfaringer med.”

TOG UDGANGSPUNKT I INTERESSER

På kurset lærte Magd dansk ved hjælp af samtaler med IBOS' lærere og it-hjælpemidler. Hans store interesse for samfundsforhold og historie blev udgangspunktet i danskundervisningen, og på den måde blev indlæringen nemmere. Sideløbende gik han hos en af IBOS' psykologer og fik derudover undervisning i mobility, ADL og kulturforståelse, så han både lærte at færdes på egen hånd og samtidig fik forståelse for det danske samfund. 

”Jeg har været meget glad for at gå på IBOS. Det er nogle gode lærere, der er her, de er meget tålmodige og forstående og pressede mig ikke, og alligevel føler jeg, at jeg har lært rigtigt meget.”

FIK SMAG FOR GRUNDTVIG

Opholdet på IBOS løb over flere perioder, og i mellemtiden var Magd blandt andet et halvt år på højskole. Et ønske han havde fået efter at have lært om Grundtvig i danskundervisningen.

I 2007 begyndte han på IBOS massøruddannelse, i sommeren 2009 blev han færdig som massør, og i dag arbejder han på fuld tid som massør. Fritiden går med den danske kæreste, de efterhånden mange venner. Og løb. Magd har netop fået førsteplads i 200 meter sprint og 2. plads i 100 meter sprint i en international løbekonkurrence for mennesker med funktionsevnenedsættelser.

Skal der gøres status efter elleve år i Danmark er meldingen klar:

”Jeg føler, at jeg har nået mange ting, og at jeg er begyndt at kunne klare mig selv. I dag kan jeg kommunikere med folk, jeg kan følge med i alle emner, og jeg føler ikke, at jeg bliver lukket ude fra en samtale, fordi jeg ikke kan forstå, hvad der sker.” 

Logo af Københavns Kommune