På vej mod job

Foto af mandling kursusdeltager med headset på.
På vej mod jobBeskrivelse

Målgruppe

Personer med synshandicap, der har behov for beskæftigelsesrettet afklaring og/eller opkvalificering for at blive arbejdsmarkedsparate.

Normeret Varighed

12 uger. Kursusstart: Foråret 2017.

Lovgivning

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, 42, 68a
Lov om Aktiv Socialpolitik, kap. 6 § 46

Indhold

Forløbet er tilrettelagt i forhold til arbejde med computer og telefon som primære arbejdsredskaber. Hele kurset foregår i den socioøkonomiske
virksomhed All Ears, hvor den enkeltes kompetencer afprøves og styrkes i et aktivt erhvervsmiljø. Der arbejdes helhedsorienteret med afsæt i et positivt menneskesyn, hvor empowerment og anerkendende kompetenceudvikling er centralt. Coaching er en integreret del af forløbet med at identificere mål, ressourcer, motivation og barrierer. Der tages udgangspunkt i tidligere erfaringer og der arbejdes målrettet på at bringe kompetencer i spil i forhold til den enkeltes aktuelle synsstatus.

Undervejs arbejder kursisten med individuelle fokuspunkter og er med til at vurdere sit niveau i forhold til faglige og personlige kompetencer.
Desuden arbejdes der målrettet med afklaring af arbejdstid, skånebehov og indretning af arbejdspladsen samt et realistisk, fremtidigt
jobmål. Den enkelte arbejder også med at sætte mål, og opfølgning og evaluering prioriteres højt. Forløbet indeholder følgende hovedelementer:

  • 12 ugers afklaring og opkvalificering.
  • Afklaring af synshandicappets betydning for job.
  • IT-opkvalificering i forhold til kundeservice (f.eks. internettet, Word, Excell og Outlook).
  • Afklaring af behov for kompenserende hjælpemidler og opkvalificering i brug af disse.
  • Afklaring og styrkelse af sociale og personlige kompetencer.
  • Afsluttende kompetencekort + cv med oplysninger om bl.a. synsmæssig status, udredning af behov for evt. yderligere rehabilitering og synskompenserende undervisning.
  • Vurdering af arbejdsmarkedsparathed og forslag til videre plan.
Praktisk infoBorgeren henvises til på vej mod job gennem sin sagsbehandler. Du kan altid henvende dig til socialrådgiver Susanne Herman på 39 45 23 17 eller uddannelsesleder Lise-Lotte Heindahl 39 40 01 09 og få mere at vide om kurset og tilmelding.

Der er plads til 5 på holdet. Man er sikret en plads, når der foreligger en skriftlig bevilling fra Jobcenteret. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet

Kurset foregår hos All Ears Telemarketing i Høje Taastrup 3 minutters gang fra S-togsstationen. Kursisterne er fysisk placeret i de samme lokaler som medarbejderne i All Ears.

Kontakt

Spørg socialrådgiverne

Få gratis rådgivning hos IBOS' socialrådgivere.
Der er daglig træffetid mellem kl. 12.00-14.00 på tlf. 39 45 25 45.

Læs mere om IBOS' socialrådgivere her

Logo af Københavns Kommune