Uddannelser & Kurser

IBOS tilbyder en bred vifte af uddannelser og kurser for både mennesker med nedsat syn og blindhed og for synsprofessionelle. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder. 

Foto af et kursusrum med deltagere og en underviser

IBOS udbyder en masse kurser uden deltagerbetaling. Kurserne henvender sig til både borgere med synsnedsættelse og pårørende samt synsprofessionelle og andre fagfolk. Mange af kurserne foregår rundt i hele landet.

Link til ungekurset og STU

Unge med nedsat syn eller blindhed kan tage deres STU eller dele af den på IBOS.
IBOS tilbyder også individuelt tilrettelagte kurser med særligt fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder. 

billede af mødebord

Har du brug for sparring, vejledning, eller støtte hele vejen til en vedvarende plads på arbejdsmarkedet, så læs mere om IBOS arbejdsmarkedsforløb.

Foto af lærer og elev der spiller på orgel

Her kan du læse om IBOS musikuddannelser; organist, kirkesanger, musikprofilen eller den individuelle musikuddannelse.

Foto af studerende med svagtsyn, der benytter en lup

Hvis man har en synsnedsættelse kan man tage en af IBOS' specialtilrettelagte erhvervsuddannelser. Læs mere om alle uddannelserne her.

Foto af to kvinder og en mand, der lytter til en forelæsning

Arbejder du med personer med synsnedsættelse eller blindhed, har du måske behov for at uddanne dig i de særlige vilkår, som et synshandicap giver. 

Foto af et NVT lyspanel

NVT er syns- og hjerneskaderehabilitering i ét program. Formålet med NVT er, at lære patienter med defekter i synsfeltet efter hjerneskade at scanne hele synsfeltet, så de kan færdes mere sikkert.

Foto fra synsprogkultur undervisning

Danskundervisning der kan tilrettelægges som enkeltfag eller i sammensætning med et rehabiliteringsforløb.

Foto af forsamling i IBOS festsal

Tilbud til unge og voksne fra hele landet, der har en synsnedsættelse som følge af en erhvervet hjerneskade.

Foto af en mobilitystok

Et intensivt specialiseret beskæftigelsesrettet udviklingsforløb, der kombinerer beskæftigelsesindsats med kompenserende undervisning, således at borgeren ved hjælp af nye færdigheder kan komme i beskæftigelse.

Billede af et par på en bænk i grønne omgivelser

Tilbud til ældre svagsynede folkepensionister fra det storkøbenhavnske område, der har behov for at lære teknikker og metoder til at klare hverdagen og blive selvhjulpne.

hænder på punktskrift

Tilbud til synsprofessionelle samt til borgere med synshandicap, der ikke længere kan læse almindelig trykt tekst. Formålet er at give synskompenserende færdigheder på læse- og skriveområdet ved brug af den forkortede punktskrift.

post commotio eller hjernerystelse tilbud foto af ung kvinde med hovedet i hænderne

På baggrund af det komplekse og varierende symptombillede tilbyder IBOS nu en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio Syndrom.

Billede af notatapparat

Her kan du læse mere om IBOS' forskellige IKT-kurser bla. introduktion til iPhone, mobile DAISY-afspillere eller notatapparater. 

Logo af Københavns Kommune