Ungdomsmiljø og personlig udvikling

Unge piger sidder i en sækkestol

Sideløbende med ungekursets moduler og den faglige udvikling er der i ungekursus fokus på at den unge udvikler sin identitets- og selvopfattelse i samvær og i med- og modspil med andre unge.

På ungekursus bliver den unge en del af et socialt fællesskab sammen med andre unge med synshandicap. Et ungdoms-synsmiljø, der kun findes få steder i Danmark. IBOS’ ungemiljø og sociale aktiviteter skaber således mulighed for at den unge kan danne venskaber og netværk med andre unge i samme situation.

Ungekursus skaber rum til erfaringsudveksling, bearbejdning og erkendelse af synshandicappet og mulighed for at drøfte fremtidshåb og drømme imellem de unge og i samspil med medarbejderne. Unge med synshandicap vil ofte opleve at have en dobbelt udviklingsopgave i deres identitetsudvikling. De skal både udvikle en opfattelse af sig selv, som de personer de er mht. udseende, adfærd, styrker, svagheder, interesser og mål, og de skal samtidig udvikle en opfattelse af sig selv som ung med et synshandicap.

Det er vores erfaring, at hvis ikke synshandicappet bliver integreret som en del af den personlige identitet, hvor den unge accepterer egne styrker og svagheder, så kan det give vanskeligheder med både personlig, faglig og social udvikling. Det er væsentlige forudsætninger for, at den unge får styrket sit selvværd og udvikler handlekompetence. Så han eller hun kan opleve sig selv som aktiv, anerkendt og meningsfuld deltager i samfundet. Hvad enten den unge har et beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigt perspektiv.

Som en del af Ungekursus kan den unge også deltage i:

  • Årligt teaterprojekt
  • Studieture
  • Udflugter og aftenarrangementer
  • Tema og projektuger
  • Musik, band og sammenspil
  • Fritidsaktiviteter Motion og cykling
  • Fællesspisning

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89