Uddannelses- og erhvervsafklaring

Unge der rækker hænderne i vejret til undervisning

Den unge får støtte til, viden om og afklaring af sine ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Afklaringsforløbet kan være sammensat af individuelle samtaler, kurser i arbejdsmarkedskendskab, virksomhedsbesøg og -praktikker. Afklaringen sker i et tæt samarbejde mellem IBOS’ studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent.

Afklaringsforløbet er individuelt, men dele af forløbet foregår i grupper sammen med andre unge med synshandicap. At dele erfaringer og erkendelser med andre ligestillede har stor betydning for de unges personlige udvikling, og for deres erkendelser i forhold til muligheder og barrierer i relation til uddannelse og jobmuligheder.

Et forløb kan indeholde:

  • Afklarende samtaler og vejledningsforløb med IBOS’ studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent
  • Temaundervisning om arbejdsmarkedet og sociale forhold
  • Virksomhedsbesøg og minipraktikker
  • Praktik i IBOS’ interne virksomhed, i ekstern virksomhed eller uddannelsesinstitution
  • Samtaler og koordinering med socialrådgiver

Den unge bliver støttet i:

  • Udredning af sin synsproblematik, dvs. indsigt i sin synssituation og formidling af den til andre
  • Udredning og afklaring af hvilke hjælpemidler, færdigheder og støtte, der er nødvendige for at gennemføre en uddannelse og få beskæftigelse
  • At tro på sig selv og blive mere sikker på interesser og færdigheder
  • At afklare hvad man kan og vil, både fagligt og personligt 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89