IKT – At lære at bruge IT

Foto af en mobiltelefon.

Den unge får færdigheder i at anvende IT, fx tablets, smartphones og PC, ved hjælp af synskompenserende programmer og strategier. Den unge får undervisning i relevante digitale hjælpemidler for at blive i stand til selvstændigt at kunne læse, skrive og kommunikere digitalt – og dermed blive rustet til at komme i uddannelse og job.

Unge med synshandicap bruger forskellige IT-programmer og -hjælpemidler afhængig af deres syn og IT-færdigheder. IKT-undervisningen er derfor individuelt tilrettelagt, men vil ofte foregå som holdundervisning.

Der undervises blandt andet i:

  • CCTV
  • Skærmlæserprogrammer til PC og Mac, fx Jaws
  • Forstørrelsesprogrammer til PC, fx ZoomText
  • iPhone og iPad med Voiceover (tale) og forstørrelse
  • 10-fingersystem
  • Aflæsning af taktile materialer
  • Punktskrift
  • Notatapparater med punktdisplay 

Kontakt

Jes Diemer

Jes Diemer

IKT-konsulent
Tlf.: 39 45 23 56