ADL – At lære hverdagens praktiske gøremål

Køkkenundervisning i ADL

 Den unge lærer at klare hverdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Faget ADL dækker over alle daglige aktiviteter, såsom oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, budgetlægning og personlig fremtoning.

Hvis de unge skal lære at lave mad og gøre sit køkken rent, vil der fx undervises i skære- og stegeteknikker, metoder til håndtering af varme genstande og relevante rengøringsteknikker.

METODER OG Testredskaber

Undervisningen tager afsæt i syns- og specialpædagogiske metoder og teknikker.

I planlægning og evaluering af undervisningen i ADL anvender ungeteamet testredskaber, såsom Assessment of Motor and Process Skills, AMPS, og Sensorisk Profil.

I den ergoterapeutiske observationsmetode AMPS vurderes kvaliteten af den unges huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Testen Sensorisk Profil anvendes til at beskrive sammenhængen mellem evne til at bearbejde sensoriske informationer og adfærd i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter.

Kontakt

Susanne Borglit

Susanne Borglit

Ergoterapeut, ADL- og Mobilityinstruktør
Tlf.: 39 45 25 89