Synskompenserende undervisning og træning

Undervisning i taktilt materiale

Når man ikke kan se, og man skal begå sig så selvstændigt som muligt, er der behov for synskompensation. Derfor lærer den unge strategier, færdigheder og teknikker, der hjælper med at kompensere for synshandicappet. Fx når den unge skal starte på uddannelse eller job.

Der undervises i tre synskompenserende fag:

Undervisning i de synskompenserende fag tilrettelægges individuelt som eneundervisning med udgangspunkt i den enkeltes mål, forudsætninger og behov.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89
Logo af Københavns Kommune