Praktisk information

IBOS' forplads

 

Varighed

Ungekursus varer typisk mellem 3 måneder og 2 år. Det ugentlige timetal fastsættes efter den enkeltes behov og muligheder, typisk mellem 8 og 20 timer pr. uge.

Ungekursus tilpasses den enkelte

Et ungekursus-forløb skræddersyes og tilrettelægges individuelt. Derfor sammensættes moduler og fag ud fra den unges niveau, interesser og behov. Forløbet tilrettelægges også i forhold til den enkeltes muligheder og behov for en håndholdt indsats.

Bo på IBOS

Ungekursus kan kombineres med et ophold på IBOS’ botilbud. Fx i ’Slusen’, som er et bofællesskab for unge. Her er der fokus på, at den unge arbejder henimod at kunne bo i egen bolig. Derfor kan den unge også få undervisning i ’Almindelig Daglig Levevis’ (ADL). Der er også mulighed for at have et forløb i IBOS’ prøvelejlighed. Det vil ofte være i forbindelse med den afsluttende undervisning i ADL. Her kan den unge afprøve sine færdigheder, og det kan vurderes, hvilke boformer, der passer bedst til den unge.

AFRapportering

Et forløb på Ungekursus bliver afsluttet med en sammenfattende rapport. Rapporten kan fx indeholde en synsfaglig udredning af den unges kompensationsbehov og/eller en afklaring mod realistiske uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Lovgivning

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 (vejledning og opkvalificering)
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 113 (ressourceforløb)
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §143 (revalidering)
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 (mentor)
  • Lov om specialundervisning for voksne kap 1.
  • Serviceloven §85 Supplerende forløb

Ungekursus kan efterfølges af en virksomhedspraktik ift. beskrivelse af arbejdsevne.

 

 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Video: Ungekursus

Underviser og elev til geografiundrevisning

Mød to unge studerende, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal, der fortæller om Ungekursus. 

Link til video om IBOS Ungekursus 

Podcast: Slusen

Mød ergoterapeut og ADL- og mobilityinstruktør, Susanne Borglit, og Claudio, der bor i Slusen, som fortæller om bofællesskabet.

Link til podcast om Slusen