Praktisk information

IBOS' forplads

 

Intro- og afklaringsforløb

Hvis den unge, de pårørende eller kommunen har brug for at blive afklaret om, hvorvidt Ungekursus er det rette forløb, er der mulighed for at starte med et 4 ugers intro- og afklaringsforløb på 20 timer ugentligt.

I forløbet kan indgå følgende:

 • Udredning af synsproblematikker i forhold til IKT, mobility og ADL
 • Udredning af skolefærdigheder i dansk, engelsk og matematik
 • Samtaler med socialrådgiver, studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent
 • Vejledende og støttende samtaler i forhold til den unges ønsker for fremtiden
 • Undervisning, erfaringsudveksling og samvær med andre unge med synshandicap

Et afklaringsforløb bliver afsluttet med en rapport med en synsfaglig udredning, kompensationsbehov og anbefalinger til videre forløb på Ungekursus.

Varighed

Ungekursus varer typisk mellem 3 måneder og 2 år. Det ugentlige timetal fastsættes efter den enkeltes behov og muligheder, typisk mellem 8 og 20 timer pr. uge.

Ungekursus tilpasses den enkelte

Et ungekursus-forløb skræddersyes og tilrettelægges individuelt. Derfor sammensættes moduler og fag ud fra den unges niveau, interesser og behov. Forløbet tilrettelægges også i forhold til den enkeltes muligheder og behov for en håndholdt indsats.

Bo på IBOS

Ungekursus kan kombineres med et ophold på IBOS’ botilbud. Fx i ’Slusen’, som er et bofællesskab for unge. Her er der fokus på, at den unge arbejder henimod at kunne bo i egen bolig. Derfor får den unge også undervisning i ’Almindelig Daglig Levevis’ (ADL). Der er også mulighed for at få et forløb i IBOS’ prøvelejlighed. Det vil ofte være i forbindelse med den afsluttende undervisning i ADL. Her kan den unge afprøve sine færdigheder, og det kan vurderes, hvilke boformer, der passer bedst til den unge.

Rapportering

Et forløb på Ungekursus bliver afsluttet med en sammenfattende rapport. Rapporten kan fx indeholde en synsfaglig udredning af den unges kompensationsbehov og/eller en afklaring mod realistiske uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Lovgivning

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91 (vejledning og opkvalificering)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 113 (ressourceforløb)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §143 (revalidering)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 (mentor)
 • Lov om specialundervisning for voksne kap 1.
 • Serviceloven §85 Supplerende forløb

Ungekursus kan efterfølges af en virksomhedspraktik ift. beskrivelse af arbejdsevne.

 

 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Video: Ungekursus

Mød to unge studerende, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal, der fortæller om Ungekursus. "Der er en form for tryghed i at være tilknyttet IBOS. Man kan få hjælp til mange forskellige ting, af nogen som har erfaring med synshandicap", siger Anuja i filmen.

Link til video om IBOS Ungekursus 

Logo af Københavns Kommune