Opkvalificering i almene skolefag og studieteknik

Undervisning med to unge mennesker

Ungekursus kan forberede og styrke den unge i forhold til fremtidig uddannelse. Derfor undervises der i traditionelle skolefag såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Antallet af boglige fag afhænger af, hvad den enkelte har brug for.

AVU og HF-enkeltfag

På Ungekursus kan den unge kombinere undervisningen på IBOS med enkeltfag på VUC, både på AVU- eller HF-niveau. Det kan være relevant, hvis den unge fx mangler et fag i sin afgangsprøve fra folkeskolen eller ønsker at tage HF-enkeltfag.

I forbindelse med undervisningen på VUC kan lærerne på Ungekursus støtte op fagligt, gennem notatteknik, lektiecafé, træning af færdigheder, fx i grammatik, aflæsning af kort, figurer og tabeller, med fokus på den unges synshandicap. Den unge får også mulighed for at være sammen med andre unge med synshandicap, der er i gang med at opkvalificere skolefag. Det giver en unik mulighed for at udveksle erfaringer, sparre med hinanden og få et netværk med andre unge.  

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97