Opkvalificering i almene skolefag og studieteknik

Undervisning med to unge mennesker

Ungekursus kan forberede og styrke den unge i forhold til fremtidig uddannelse. Derfor undervises der i traditionelle skolefag såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Antallet af boglige fag afhænger af, hvad den enkelte har brug for.

AVU og HF-enkeltfag

På Ungekursus kan den unge kombinere undervisningen på IBOS med enkeltfag på VUC, både på AVU- eller HF-niveau. Det kan være relevant, hvis den unge fx mangler et fag i sin afgangsprøve fra folkeskolen eller ønsker at tage HF-enkeltfag.

I forbindelse med undervisningen på VUC kan lærerne på Ungekursus støtte op fagligt, gennem notatteknik, lektiecafé, træning af færdigheder, fx i grammatik, aflæsning af kort, figurer og tabeller, med fokus på den unges synhandicap. Den unge får også mulighed for at være sammen med andre unge med synshandicap, der er i gang med at opkvalificere skolefag. Det giver en unik mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89
Logo af Københavns Kommune