Om IBOS Ungekursus

To glade unge mennesker

Om IBOS Ungekursus

IBOS' Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job.

Et ungekursus kan sammensættes af:

  • Synskompenserende fag; at færdes på egen hånd, lære IT og daglig levevis.
  • Uddannelses- og erhvervsafklaring; fx samtaler, studievejledning og praktikker.
  • Opkvalificering i almene skolefag; fx dansk og matematik, evt. i samarbejde med VUC.
  • I egen bolig; træning mod at flytte hjemmefra og blive mere selvstændig.
  • Intro- og afklaringsforløb; 4 ugers afklaringsforløb, 20 timer om ugen.

Målgruppen på Ungekursus

Ungekursus er for unge mellem 16 og 25 år, der har et synshandicap, og som har brug for en individuel sammensat indsats. Det kan være som en parallelindsats med flere sideløbende forløb. Fx vejledning, opkvalificering, undervisning, uddannelses- og jobafklaring og personlig udvikling mod selvstændighed i voksenlivet og eventuelt egen bolig.

Undervisning på IBOS

Ungekursus foregår på IBOS. Et hus med et unikt synsmiljø og med høj specialisering i kraft af mange medarbejdere med forskellige fagligheder. Alle medarbejdere har fokus på nedsat syn og blindhed i relation til deres faglighed og hvordan det kommer til udtryk hos de unge. Derfor har medarbejderne redskaber til at håndtere de udfordringer, som manglende syn kan give i et ungdoms- og voksenliv. Som ung på IBOS bliver man en del af et unikt ungdomsmiljø. Man vil, uanset forløbets varighed, opleve samhørighed og fællesskab med andre unge med synshandicap og opnå personlig udvikling. 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Video: Ungekursus

Mød to unge studerende, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal, der fortæller om Ungekursus. "Der er en form for tryghed i at være tilknyttet IBOS. Man kan få hjælp til mange forskellige ting, af nogen som har erfaring med synshandicap", siger Anuja i filmen.

Link til video om IBOS Ungekursus 

Logo af Københavns Kommune