Om IBOS Ungekursus

Model over ungekursus, der viser hvordan man kan sammensætte forskellige moduler og forløb.


Om IBOS Ungekursus

IBOS' Ungekursus er et individuelt sammensat forløb, der skal styrke, vejlede og opkvalificere unge med synshandicap, så de kan komme tættere på uddannelse og job.

Et ungekursus kan sammensættes af:

 • Intro- og afklaringsforløb; 4 ugers afklaringsforløb, 20 timer om ugen.
 • Synskompenserende fag; at færdes på egen hånd, lære IT og daglig levevis.
 • Uddannelses- og erhvervsafklaring; fx samtaler, studievejledning og praktikker.
 • Opkvalificering i almene skolefag; fx dansk og matematik, evt. i samarbejde med VUC.
 • I egen bolig; træning mod at flytte hjemmefra og blive mere selvstændig.

Målgruppen på Ungekursus

Ungekursus er for unge mellem 16 og 25 år, med et synshandicap, og som har brug for en individuel sammensat indsats. Det kan være som en parallelindsats med flere sideløbende forløb. Fx vejledning, opkvalificering, undervisning, uddannelses- og jobafklaring og personlig udvikling mod selvstændighed i voksenlivet og eventuelt egen bolig.

Undervisning på IBOS

Ungekursus foregår på IBOS. Et hus med et unikt synsmiljø og høj specialisering i et tværfagligt miljø. Alle medarbejdere har fokus på nedsat syn og blindhed og hvordan det kommer til udtryk hos de unge. Medarbejderne har redskaber til at håndtere de udfordringer, som manglende syn kan give i et ungdoms- og voksenliv. Som ung på IBOS bliver man en del af et unikt ungdomsmiljø. Man vil, uanset forløbets varighed, opleve samhørighed og fællesskab med andre unge med synshandicap.

Som en del af Ungekursus kan den unge også deltage i:

 • Årligt teaterprojekt
 • Studieture
 • Udflugter og aftenarrangementer
 • Tema og projektuger
 • Musik, band og sammenspil
 • Fritidsaktiviteter
 • Motion og cykling
 • Fællesspisning

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Video: Ungekursus

Underviser og elev til geografiundrevisning

Mød to unge studerende, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal, der fortæller om Ungekursus. 

Link til video om IBOS Ungekursus 

Podcast: Slusen

Mød ergoterapeut og ADL- og mobilityinstruktør, Susanne Borglit, og Claudio, der bor i Slusen, som fortæller om bofællesskabet.

Link til podcast om Slusen