Intro- og afklaringsforløb

Foto af elev med synskompenserende undervisning

 

Intro- og afklaringsforløb

Hvis den unge, de pårørende eller kommunen har brug for at blive afklaret om, hvorvidt Ungekursus er det rette forløb, er der mulighed for at starte med et 4 ugers intro- og afklaringsforløb på 20 timer ugentligt.

I forløbet kan indgå følgende:

  • Udredning af synsproblematikker i forhold til IKT, mobility og ADL
  • Udredning af skolefærdigheder i dansk, engelsk og matematik
  • Samtaler med socialrådgiver, studievejleder og arbejdsmarkedskonsulent
  • Vejledende og støttende samtaler i forhold til den unges ønsker for fremtiden
  • Undervisning, erfaringsudveksling og samvær med andre unge med synshandicap

Et afklaringsforløb bliver afsluttet med en rapport med en synsfaglig udredning, kompensationsbehov og anbefalinger til videre forløb på Ungekursus.

 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Video: Ungekursus

Underviser og elev til geografiundrevisning

Mød to unge studerende, Nicklas og Anuja, og lærer Inger Rydal, der fortæller om Ungekursus.

Link til video om IBOS Ungekursus