Botræning

Ung pige med synshandicap i egen lejlighed

BOTRÆNING OG BOOPHOLD PÅ IBOS UNGEKURSUS

At flytte hjemmefra er for de fleste en overgang til voksenlivet. Men hvis man er ung med et synshandicap, kan der være udfordringer forbundet med daglige gøremål, uanset om man flytter alene eller sammen med andre.

På Ungekurset, der er opbygget af forskellige moduler, styrker vi unge med synshandicap, der hvor behovet er. Botræning kan derfor vælges som en kombination med andre moduler, men det kan også vælges som et enkelt modul, hvor det primære formål er at flytte i egen bolig eller blive afklaret i forhold til fremtidig boform.

Et bo-ophold på et af IBOS’ botilbud målrettet unge hjælper de unge med at blive afklaret med hvilken boform, der er egnet for dem, og forbereder dem på at kunne bo for sig selv. Der er mulighed for at flytte rundt internt på IBOS’ forskellige botilbud, efter aftale med bevilgende kommune, efterhånden som den unge har trænet sine ADL-færdigheder.

SPRINGBRÆTTET – ET KOLLEGIEFÆLLESSKAB

IBOS’ kollegiefællesskab, Springbrættet, hører under IBOS Ungekursus og er for unge, der overvejer at flytte hjemmefra i egen bolig, bofællesskab eller lignende. Der er derfor særligt fokus på ADL- og bo-træning. Kollegiefællesskabet er for unge, der har behov for et kortere ophold, fra 6-12 måneder, og som herefter er klar til en mere selvstændig boform evt. med støtte.

I Springbrættet får de unge i fællesskab træning i ADL, fx madlavning, indkøb, rengøring og økonomi. Springbrættet er en stor hyggelig lejlighed med tre individuelle værelser, fælles stue, bad og køkken og har sin egen have til deling mellem de tre beboere. Springbrættet er fysisk placeret for sig selv – altså uafhængigt af IBOS’ øvrige botilbud – og der er kun personale tilknyttet i dagtimerne. De unge får derfor rigtig gode muligheder for at træne og øve deres ADL-færdigheder samtidig med at de afprøver at bo sammen med andre unge.

SLUSEN - ET BOFÆLLESSKAB

Bofællesskabet Slusen hører til IBOS’ boafdeling og ligger i forlængelse heraf. Slusen er primært målrettet beboere, som har lyst til at øve og afprøve deres ADL-færdigheder inden for trygge rammer med bo-afdelingens tilknyttede døgnpersonale.

I Slusen deler beboerne køkken, opholdsstue og bad og skal selv håndtere indkøb, madlavning og rengøring i fællesskab og med støtte fra personalet i boafdelingen. Der er personale tilknyttet hele døgnet, der kan støtte efter behov.

Slusen giver en unik mulighed for at leve og udvikle sig sammen med ligesindede. Det er også muligt at starte sit ophold på Slusen og evt. flytte videre til Springbrættet, når man er klar til det.

ØVELEJLIGHED – ET OPHOLD PÅ EGEN HÅND

I IBOS’ øvelejlighed kan de unge komme i et eller flere kortere forløb. Et ophold varer typisk 2-3 uger og vil ofte være i sammenhæng med den afsluttende undervisning i ADL, som et kort udredningsforløb med henblik på boligmuligheder eller for at afprøve indlærte ADL-færdigheder. Der kan fx være fokus på at bo alene, økonomiforståelse, indkøb, budget, madlavning, rengøring og sociale aktiviteter.

Øvelejligheden er primært for unge, der bor hjemme eller har brug for afklaring i forhold til mulig boform fx det at bo alene. Prøvelejligheden består af et værelse med køkken og bad. I øvelejligheden er der kun tilknyttet personale i dagtimerne

Kontakt

Susanne Borglit

Susanne Borglit

Ergoterapeut, ADL- og Mobilityinstruktør
Tlf.: 39 45 23 56

Podcast: Slusen

Mød ergoterapeut og ADL- og mobilityinstruktør, Susanne Borglit, og Claudio, der bor i Slusen, som fortæller om bofællesskabet.

Link til podcast om Slusen