Ungekurset

Foto af en gruppe unge, der er ude i IBOS have
UngekursetBeskrivelse
Introduktion Kortere individuelle forløb der afklarer, hvad man kan og vil personligt og/eller i forhold til uddannelse og erhverv.
Målgruppe

Unge mellem 16 og 30 år med nedsat syn eller blindhed, som har behov for at blive styrket inden for:

 • Traditionelle skolefag.
 • Synskompenserende teknikker.
 • Sociale kompetencer.
 • Erhvervs- og studieafklaring.
 • Udflytning i egen bolig.
Normeret VarighedIndividuelt, varierer fra 6 måneder til 2 år.
LovgivningLov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 32 og § 31b stk.1
Lov om aktiv socialpolitik § 46, kap. 6
Lov om specialundervisning for voksne, kap. 1
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12a (ressourceforløb).
Indhold

Instituttets ungekursus er en koordineret og individuelt tilrettelagt indsats med synsfaglig specialviden, der kan afklare, hvilken retning man skal vælge for sit fremtidige voksenliv.

 

Alle forløb tilrettelægges individuelt, så det vægter netop de aspekter og interesser, der er relevante for den enkelte. Et forløb på ungekurset afsluttes med en rapport med synsfaglig udredning af kompensationsbehov og anbefalinger til videre tiltag.

 

Et ungekursus kan indeholde følgende elementer:

 • Udredning af den unges synsproblematik.
 • Undervisning i mobility, hvor man lærer at færdes på egen hånd indendørs og i trafikken.
 • Undervisning i ADL-teknikker, hvor man lærer at klare dagligdagsopgaver som f.eks. indkøb, madlavning, rengøring og påklædning.
 • Undervisning i kompenserende kommunikationsteknikker så som brug af CCTV, Jaws, Zoomtext, Voiceover, 10-fingersystem, punktskrift, aflæsning af taktilt materiale m.m.
 • Almen undervisning i dansk, matematik, sprog, samfundsfag, idræt og musik. Kan kombineres med fag på VUC.
 • Studieture, temauger, fritidsaktiviteter, udflugter, fritidsaktiviteter, fællesskab med andre unge.
 • Samtaler med studievejleder, socialrådgiver, arbejdsmarkedskonsulent og kontaktperson.
 • Samtaler og test ved Instituttets psykolog, neuropsykolog og psykiater.
 • Botræning og ophold på Institutttets boafdeling.
 • Udredning og afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
 • Identifikation af indsatsområder ift. arbejdsmarkedskrav og anbefalinger til, hvad der kan bringe den unge tættere på at mestre disse.
 • En eller flere interne praktikperioder.
 • Mulighed for ekstern praktik.

 

Hvis tilbuddets primære fokus er på erhverv og studieafklaring kan tilbuddet gives som en aktivitet i indsatsen rettet mod at blive uddannelsesparat, som en del af et ressource-forløb eller og der kan tilbydes mentorstøtte til unge under 30 år jf. LAB § 31b stk. 1.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87
Logo af Københavns Kommune