STU-IBOS MUSIK SOM LINJEFAG

MUSIK som linjefagBeskrivelse

Introduktion

Musikinteresseret? Nu kan du spille, opleve og lære om musik samtidigt med at du er sammen med andre unge med nedsat syn.

målgruppe

Unge mellem 16 og 25 år med nedsat syn eller blindhed, som har særlige behov og trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Optagelse på musiklinjen kræver musikalske forudsætninger samt lyst til at arbejde med musik. Du skal derfor inden optagelse på musiklinjen have en samtale med musiklærerne og ”testes” i hørelære, rytmik og spil/sang. Herefter vurderes det om du kan starte på musiklinjen. Det er også en mulighed at gå på STU-IBOS og få musikundervisning i mindre omfang.Optagelse på musiklinjen kræver musikalske forudsætninger samt lyst til at arbejde med musik. Du skal derfor inden optagelse på musiklinjen have en samtale med musiklærerne og ”testes” i hørelære, rytmik og spil/sang. Herefter vurderes det om du kan starte på musiklinjen.

Det er også en mulighed at gå på STU-IBOS og få musikundervisning i mindre omfang.
nORMERET VARIGHEDOp til 3 år, i kombination med STU.
LOVGIVNINGLov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
INDHOLD

Er du musikinteresseret, og har lyst til at udvikle dig musikalsk, så er IBOS musiklinje måske lige noget for dig. På IBOS er musik grundlæggende glæden ved at samarbejde og kommunikere.

Musik giver mulighed for at skabe fordybelse og koncentration i fællesskab eller individuelt. På STU-IBOS får du nu chancen for at udvikle dig personligt og socialt gennem en musikalsk faglighed, hvis du vælger musik som linjefag til din STU.
Musik er både at spille med og for andre, og derfor kommer du ud og spiller til forskellige arrangementer, ligesom vi sammen går ud og hører koncerter og lignende. Desuden så har IBOS et professionelt lydstudie, hvor man kan få indspillet sin musik.

 

Ved musik som linjefag vil du blandt andet modtage undervisning i:

 • Hovedinstrument (soloundervisning).
 • Biinstrument, fx klaver, guitar, sang eller et andet instrument.
 • Sammenspil, i forskellige genre, rock, jazz, soul ol.
 • Hørelære og teori.
 • Rytmik, hvor vi arbejder med sam- menhængen mellem musik, krop og bevægelse.
 • Musikhistorie.
 • Musikprogrammer, fx Logic og Sibeliu.

 

Undervisningen på musiklinjen varetages af professionelle musikere med uddannelsesmæssig baggrund fra konservatorium eller universitet, og med specialviden om at undervise STU-målgruppen.

 

 

 

Kontakt

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Lærer og STU-ansvarlig
Tlf.: 21 16 85 96
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • Rymarksvej 1
 • 2900 Hellerup
 • 39 45 25 45
 • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune